Interimmanagement

Interimmanagement op kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit zoekt elkaar op … en vindt elkaar. Dat geldt zeker voor Triaspect en Pool Management & Organisatie. Een organisatie als Triaspect past uitstekend bij de filosofie van Pool Management & Organisatie. De twee partijen hebben dan ook besloten tot een intensieve samenwerking, waarbij de expertise en de tools van beide organisaties aan elkaar verbonden worden, hetgeen ten gunste komt van de zorginstellingen.

Onze werkwijze
Graag gaan wij met u in gesprek voor nadere kennismaking en oriëntatie, waarbij een beeld kan worden gevormd over de management– en organisatievraagstukken die er spelen, de factoren waarmee rekening moet worden gehouden en het concrete doel dat u als opdrachtgever voor ogen staat.

Aan de hand van deze intake komen wij tot een concreet voorstel, waarbij u van te voren duidelijkheid krijgt over hoofdlijnen van de aanpak, de verwachte doorlooptijd en het kostenaspect.
Gedurende de looptijd van de opdrachten zijn er regelmatig evaluatiemomenten, zodat u als opdrachtgever optimaal op de hoogte blijft van de vorderingen.
In onze aanpak gaan wij methodisch te werk. Deze werkwijze wordt ook overgedragen aan de organisatie zelf, zodat vanuit de aangebrachte basis verder kan worden gebouwd ….. voor een duurzaam resultaat.

Opdrachten
Hieronder een beknopte opsomming uit een reeks opdrachten die door ons zijn uitgevoerd binnen de zorgsector:

 • Optimalisering personele processen VV&T-instelling met realisatie aanzienlijke besparingen en verhoging arbeidsatisfactie
 • Onderzoek / advisering ICT-infrastructuur zorginstellingen
 • Programma-management veranderingstraject verpleeghuiszorg (ondersteuning RvB)
 • Ondersteuning facilitair bedrijf ziekenhuisorganisatie
 • Advisering / programmaondersteuning strategisch samenwerkingsprojecten zorginstellingen
 • Digitaliseringproject personele administratie
 • ZZP- advisering en –training zorginstellingen; begeleiding bij ‘ZZP-proof’ maken van organisaties
 • Huisvestingsvraagstukken
 • (Tijdelijke) invulling regiomanagement
 • Procesbegeleiding In voor Zorg!-programma (programma voor de stimulering van organisaties in de langdurige zorg)
 • Projectmanagement ontwikkeling van innovatieve en toekomstbestendige vormen van dagbesteding en werk voor personen met een verstandelijke beperking