Triaspect Team Verbeterprijs 2012

Triaspect stelt in 2012 voor de eerste keer de Team Verbeter Prijs beschikbaar. De prijs gaat naar het team met de beste praktische verbetering op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg. De prijs wordt uitgereikt op de jaarlijkse Triaspect Conferentie op 17 april 2012 in Amersfoort. Triaspect nodigt teams / teamleiders in zorginstellingen uit mee te dingen naar de Team Verbeter Prijs, die bestaat uit een oorkonde, een bronzen beeld van kunstenaar Mark Schilders en een geldbedrag van € 1.500,-.

Download inschrijfformulier Triaspect Team Verbeter Prijs 2012

Voorwaarden

Teams die in aanmerking komen voor de prijs hebben al dan niet naar aanleiding van risico’s, incidenten of calamiteiten zodanige verbeteringen tot stand gebracht die de zorg voor patiënten, cliënten en/of medewerkers aantoonbaar veiliger maakt.

De verbetering moet inspirerend zijn, uitgevoerd in de praktijk, aantoonbaar effectief en over te nemen zijn door anderen. De volledige voorwaarden staan in het aanmeldformulier.

Aanmelden

Aanmelden voor de Team Verbeter Prijs 2012 kan met het aanmeldingsformulier. Teams kunnen zichzelf aanmelden, of door derden worden aangemeld. De sluitingsdatum voor het aanmelden is 15 maart 2012.

Selectie

Een jury beoordeelt alle inzendingen en nomineert vervolgens drie teams op een shortlist. Deze genomineerden presenteren zich op de Triaspect Conferentie op 17 april 2012. Tijdens deze conferentie maakt de jury bekend – na ook het aanwezige publiek te hebben geraadpleegd – wie de uiteindelijke winnaar is van de Team Verbeter Prijs 2012.

Jury

De jury bestaat uit:

• Jan Tromp, voorheen bestuurder GGz Breburg Groep
• Sjoerd Vegter, voorzitter raad van bestuur Menem behandelcentra Huizen
• Alice Hamersma, Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
• Jacques de Bekker, directeur Triaspect

Waarom deze prijs?

De missie van Triaspect is om een substantiële bijdrage te leveren aan het verbeteren van kwaliteit en veiligheid in de Nederlandse gezondheidszorg en andere publieke sectoren.

Triaspect vindt het belangrijk om klinkende prestaties op het gebied van integrale veiligheid te belonen. Door successen zichtbaar te maken kan men van elkaar leren en kan de kwaliteit van zorg verbeteren.

Triaspect nodigt teams en/of teamleiders van zorginstellingen uit alle sectoren uit om mee te dingen naar de Team Verbeter Prijs 2012.

Triaspect reikt deze jaarlijkse prijs vanaf 2012 ieder jaar uit aan de beste structurele verbetering op het gebied van integrale veiligheid in de zorg op afdeling/teamniveau.

De prijsuitreiking in 2012 vindt plaats tijdens de jaarlijkse Triaspect Conferentie op 17 april 2012 in Amersfoort.

Criteria

Aan de hand van de MOVE-stappen (zie www.triaspect.nl) begeleidt Triaspect instellingen bij organisatieontwikkelingen, een traject dat van melden tot en met excelleren verloopt. Alle inzendingen zullen aan de hand van deze MOVE-stappen worden beoordeeld.

Uw initiatief kan meedingen naar de Team Verbeter Prijs 2012 als het daarnaast ook aan de volgende criteria voldoet:

De verbetering

1. Moet betrekking hebben op de veiligheid en kwaliteit in een zorginstelling.
2. Moet in de praktijk zijn geïmplementeerd.
3. Moet aantoonbare resultaten/effecten hebben opgeleverd.
4. Moet door anderen zijn over te nemen.
5. Moet een inspirerend, aansprekend voorbeeld zijn.

Procedure

1. Een jury selecteert uit alle inzendingen de beste initiatieven en maakt een shortlist van beste verbetering (3 kandidaten).

2. Deze kandidaten worden uitgenodigd om op de Triaspect Conferentie 2012 een presentatie te geven van hun initiatief.

3. Tijdens de conferentie wordt de Team Verbeter Prijs 2012 uitgereikt aan het team met de meest aansprekende verbetering.

Sluitingsdatum inzending initiatieven

Inzendingen worden tot 15 maart 2012 in behandeling genomen.

Informatie over het initiatief

Om te kunnen bepalen of uw initiatief in aanmerking komt voor de Team Verbeter Prijs 2012 heeft Triaspect informatie over uw organisatie of project nodig. Wij vragen u hiervoor het bijgevoegde formulier te gebruiken. Daarnaast kunt u maximaal 3 pagina’s aanvullende documentatie over het initiatief toevoegen.

Overige informatie

• De beraadslagingen van de jury zijn strikt vertrouwelijk; correspondentie en verslagen circuleren uitsluitend binnen de jury.
• Over de beslissingen en uitslagen van de jury kan niet worden gecorrespondeerd of worden gediscussieerd.