Onderwerp: Kenniscentrum

Triaspect op Landelijke VIM-dag Ambulancezorg

Triaspect is door Ambulancezorg Nederland uitgenodigd om een workshop Prisma Light te verzorgen tijdens de Landelijke VIM-dag voor de Ambulancezorg op 10 maart 2015. Saskia Bodt zal de luisteraars in vogelvlucht meenemen langs de belangrijkste thema’s van een gedegen incidentenanalyse om op deze manier het proces van leren en verbeteren naar aanleiding van incidenten en risico’s optimaal te ondersteunen.
Bekijk hier het hele programma.

Document Terugdringen Registratielasten in de Langdurige Zorg

Graag attenderen we u op het vandaag verschenen document “Terugdringen Registratielasten in de Langdurige Zorg“.

Dinsdag 20 januari verscheen het rapport “Terugdringen registratielasten in de langdurige zorg”. Ook het melden van (bijna-)incidenten en risico’s wordt vaak gezien als een registratielast. Melden omdat het moet van de inspectie of van de organisatie. Medewerkers ervaren het melden vaak alsof er niets mee gedaan wordt. Jaarverslagen zien er al jaren hetzelfde uit. Vallen, medicatie en agressie zijn altijd veelvoorkomende incidenten en dat zal ook nog wel even zo blijven. Want daar waar mensen werken worden fouten gemaakt. Daar waar cliënten slecht ter been zijn, wordt wel eens gevallen. Daar waar cliënten psychische problemen hebben, zal vast wel eens agressie voorkomen.  Maar het gaat er niet om of jij als medewerker wel of geen feedback krijgt. Je werkt veilig of je werkt niet en daarin ben je als medewerker nog altijd zelf verantwoordelijk. Krijg je geen feedback? Maak het zelf bespreekbaar. Weet je niet hoe? Lees dan eens ons boek Het Nieuwe Melden. Het Nieuwe Melden staat als eén van de goede voorbeelden beschreven in het rapport “Terugdringen registratielasten in de langdurige zorg”, pagina 18.

Er wordt vermeld dat een samenvatting op onze website te vinden. Deze samenvatting is niet online beschikbaar, maar wij doen u deze graag toekomen. U kunt de samenvatting aanvragen via info@triaspect.nl. Voor leden van ActiZ is het complete boek digitaal beschikbaar op de ledensite van ActiZ.

Artikel Cliëntparticipatie in de Praktijk

Cliëntparticipatie is een mooie manier om de kwaliteit van zorg te verbeteren, maar hoe betrek je cliënten bij het verbeterproces?

Aan de hand van interviews zijn wij op zoek gegaan naar hoe de kennis en ervaringen van cliënten ingezet kan worden om de veiligheid binnen organisaties te vergroten. Dit leverde praktijkvoorbeelden op hoe zorginstellingen bezig zijn met cliëntparticipatie, die wellicht ook uw organisatie inspireren om cliënten nog meer te laten bijdragen aan veiligheid en kwaliteit.

Lees hier het hele artikel “Cliëntparticipatie in de Praktijk” door Kim Alders.

Advies snoezelschorten n.a.v. calamiteitenonderzoek

Dit voorjaar vond een bizar ongeval plaats in een woonzorgcentrum waarbij een demente vrouw om het leven kwam. Zij droeg een knuffelschort met een halster waarmee zij bleef haken en zichzelf ophing.

Knuffelschorten, ook wel snoezelschorten genoemd, worden steeds vaker gebruikt bij ernstig demente patiënten in het kader van belevingsgerichte zorg. Allerlei attributen zoals knuffels worden aan de schorten bevestigd om deze patiënten prikkels toe te dienen en herinneringen te laten beleven. Hiermee hebben ze letterlijk iets ‘om handen’. Vaak gaan familieleden met voorbeelden van internet aan de slag om zo’n schort te maken.

Triaspect, instituut voor veilig verbeteren, onderzocht het ongeval en constateerde dat er geen veiligheidsvoorschriften zijn voor dergelijke schorten. Triaspect waarschuwt in het onderzoeksrapport voor het ontbreken hiervan en adviseert onder meer om het halster te voorzien van klittenband. Als een patiënt dan blijft haken, schiet het halster los.