Onderwerp: Kenniscentrum

Document Terugdringen Registratielasten in de Langdurige Zorg

Graag attenderen we u op het vandaag verschenen document “Terugdringen Registratielasten in de Langdurige Zorg“.

Op bladzijde 18 wordt als goed voorbeeld het boek Het Nieuwe Melden van Triaspect genoemd. Er wordt vermeld dat een samenvatting op onze website te vinden. Deze samenvatting is niet online beschikbaar, maar wij doen u deze graag toekomen. U kunt de samenvatting aanvragen via info@triaspect.nl. Voor leden van ActiZ is het complete boek digitaal beschikbaar op de ledensite van ActiZ.

Artikel Cliëntparticipatie in de Praktijk

Cliëntparticipatie is een mooie manier om de kwaliteit van zorg te verbeteren, maar hoe betrek je cliënten bij het verbeterproces?

Aan de hand van interviews zijn wij op zoek gegaan naar hoe de kennis en ervaringen van cliënten ingezet kan worden om de veiligheid binnen organisaties te vergroten. Dit leverde praktijkvoorbeelden op hoe zorginstellingen bezig zijn met cliëntparticipatie, die wellicht ook uw organisatie inspireren om cliënten nog meer te laten bijdragen aan veiligheid en kwaliteit.

Lees hier het hele artikel “Cliëntparticipatie in de Praktijk” door Kim Alders.

Advies snoezelschorten n.a.v. calamiteitenonderzoek

Dit voorjaar vond een bizar ongeval plaats in een woonzorgcentrum waarbij een demente vrouw om het leven kwam. Zij droeg een knuffelschort met een halster waarmee zij bleef haken en zichzelf ophing.

Knuffelschorten, ook wel snoezelschorten genoemd, worden steeds vaker gebruikt bij ernstig demente patiënten in het kader van belevingsgerichte zorg. Allerlei attributen zoals knuffels worden aan de schorten bevestigd om deze patiënten prikkels toe te dienen en herinneringen te laten beleven. Hiermee hebben ze letterlijk iets ‘om handen’. Vaak gaan familieleden met voorbeelden van internet aan de slag om zo’n schort te maken.

Triaspect, instituut voor veilig verbeteren, onderzocht het ongeval en constateerde dat er geen veiligheidsvoorschriften zijn voor dergelijke schorten. Triaspect waarschuwt in het onderzoeksrapport voor het ontbreken hiervan en adviseert onder meer om het halster te voorzien van klittenband. Als een patiënt dan blijft haken, schiet het halster los.