Onderwerp: Trainingen

De training Volgende Keer Beter: Wegens groot succes in 2015 herhaald!

In 2015 zal de training Volgende Keer Beter wegens groot succes voor het derde jaar op een rij georganiseerd worden door Triaspect in samenwerking met ActiZ.

Met een aantal lid instellingen van ActiZ ontwikkelde Triaspect een praktische vorm van de PRISMA-methode en Prospectieve Risico Inventarisatie (PRI) methoden. In deze tweedaagse combinatietrainingen leren de deelnemers uit de intra- en extramurale ouderenzorg de PRISMA Light en PRI Light methodiek kennen. Zij worden in de gelegenheid gesteld om inzichten op te doen en vooral vaardig te worden in het praktisch analyseren van incidenten en risico’s. Simpel en snel, ‘light’, waar deelnemers direct mee aan de slag kunnen in hun werksituatie.

De eerstvolgende training Volgende Keer Beter bij ActiZ in Utrecht wordt georganiseerd op vrijdag 30 januari 2015 en vrijdag 20 maart 2015 van 9:00u tot 16:30u. Inschrijven voor de training kan via de website van Triaspect.

>> Aanmelden voor de training >>

De HSMR: Wat kun je er wél van leren?

Onlangs zijn de HSMR-cijfers over 2012 opgeleverd voor de ziekenhuizen. Een verhoogd sterftecijfer kan het voortbestaan van een afdeling of een ziekenhuis in gevaar brengen. Het is daarom belangrijk om de ontwikkeling van de sterftecijfers te monitoren en op tijd de juiste verbeteracties in te zetten.Om te bepalen welke verbeteractie nodig is, is een gedegen analyse van de oorzaken onmisbaar. Een verhoogd sterftecijfer kan namelijk zeer uiteenlopende oorzaken hebben. De HSMR-workshop van Kiwa Carity biedt ziekenhuizen handvatten om snel en effectief grip krijgen op uw (H)SMR score.

Wat is er aan de hand?

De HSMR (Hospital Standardized Mortality Ratio) is een indicator voor potentieel vermijdbare ziekenhuissterfte. Ligt de HSMR of een SMR (een sterftecijfer van een specifieke patiëntengroep) boven het landelijk gemiddelde? Dan is er iets aan de hand. Wat er precies aan de hand is, is vaak niet meteen duidelijk. Door de sterftecijfers via een vast aantal stappen te analyseren, worden de oorzaken van de afwijkende sterftecijfers in kaart gebracht en kunnen effectieve verbeteracties ingezet worden.

Stap 1: De data
De HSMR is afgeleid van de gegevens uit de Landelijke Medische Registratie (LMR), die ziekenhuizen zelf bijhouden. Een onbetrouwbare of onvolledige LMR vertekent de (H)SMR sterk. Een belangrijke eerste stap om sterftecijfers te verklaren, is om na te gaan in hoeverre tekortkomingen in de registratie de cijfers vertekenen. Is alle belangrijke informatie wel aanwezig in het patiëntendossier en zijn er goede afspraken met de medische codeurs?

Stap 2: De patiëntenpopulatie
Sommige ziekenhuizen behandelen bijzondere patiëntengroepen die de hoogte van de HSMR beïnvloeden. De ziekenhuizen in het zuiden van Limburg hebben bijvoorbeeld te maken met patiënten die voorheen in de mijnen gewerkt hebben en daarmee specifieke longaandoeningen hebben opgelopen. Hoe identificeer ik deze patiëntengroepen? Hoe beïnvloeden ze sterftecijfers? En misschien wel de belangrijkste vraag, hoe kan ik de zorg optimaal voor deze groepen optimaliseren?

Stap 3: De organisatie
De wijze waarop het ziekenhuis de zorg voor haar patiënten heeft ingericht, is onderdeel van de kwaliteit van zorg en kan de HSMR beïnvloeden. Wat zijn bijvoorbeeld de wensen van mijn patiënten op het gebied van palliatieve zorg en hoe spring ik daar als ziekenhuis op in? Kunnen wij de zorg bieden die het meest wenselijk is? En welke afspraken heb ik met verpleeghuizen en hospices? En wat betekent deze wijze van organisatie voor mijn kwaliteit en sterftecijfers?

Stap 4: De werkvloer
Overal waar gewerkt wordt, gaan er dingen mis. Gaan er in het ziekenhuis vaak zaken mis die bijdragen aan het overlijden van patiënt, dan resulteert dat in een hogere HSMR. Hoe spoor ik als ziekenhuis op een efficiënte manier verbeterpunten op en hoe trek ik daar lering uit?

HSMR workshop Kiwa Carity i.s.m. Triaspect

Kiwa Carity helpt ziekenhuizen om hun (H)SMR scores te analyseren en te verklaren, met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. Wij organiseren workshops waarin we met de ziekenhuizen aan de slag gaan met hun HSMR scores. Daarbij komen niet alleen bovenstaande onderwerpen aan bod, maar ook andere onderwerpen zoals bijvoorbeeld hoe om te gaan met de IGZ en de media. En er zal aandacht besteedt worden aan de vraag ‘ hoe nu verder’? Triaspect geeft de deelnemers een kijkje in de PRISMA Light en Lean methode en laat teams zien hoe ze gericht kunnen leren van de sterftecijfers en incidenten kunnen voorkomen in de toekomst.

Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen via deze link.

De training Volgende Keer Beter: Wegens groot succes herhaald!

In het najaar van 2013 organiseerde Triaspect samen met ActiZ, speciaal voor haar leden, de combinatietraining “Volgende Keer Beter”. Met een aantal lid instellingen van ActiZ ontwikkelde Triaspect een praktische vorm van de PRISMA-methode en Prospectieve Risico Inventarisatie (PRI) methoden.

Veel zorginstellingen hebben de afgelopen jaren kennis gemaakt met het analyseren van incidenten en risico’s. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg vraagt in geval van calamiteiten om deze goed te analyseren. De laatste tijd verschuift de focus steeds meer van incidenten naar risico’s. Maar de analyse methoden zijn vaak omslachtig en ingewikkeld. In de training “Volgende Keer Beter” zijn de twee praktische methoden om incidenten en risico’s te analyseren samengevoegd.

Deze training is bedoeld voor teamleiders uit de intra- en extramurale ouderenzorg. Zij worden in de gelegenheid gesteld om in 2 bijeenkomsten (met een tussenliggende periode van enkele weken) inzichten op te doen en vooral vaardig te worden in het praktisch analyseren van incidenten en risico’s. Simpel en snel, ‘light’, waar deelnemers direct mee aan de slag kunnen in hun werksituatie.

De training Volgende Keer Beter wordt wegens groot succes ook in 2014 weer georganiseerd bij ActiZ in Utrecht.

>> Lees meer >>

Extra subsidie integraal anti-agressiebeleid

Op 23 september 2013, tijdens het landelijke symposium ‘Samen duidelijk over agressie’, heeft minister Schippers extra geld toegezegd voor ondersteunings-regeling ‘Veilig Werken in de Zorg’. In totaal gaat het om circa drie miljoen die extra beschikbaar wordt gesteld.

De vijf zorgbranches ziekenhuizen, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, VVT en GGZ kunnen vanaf 7 oktober 2013, 10.00 uur gebruik maken van deze extra regeling. U kunt hier uw aanvraag en verantwoording in dienen.

Triaspect kan u helpen bij het indienen van uw aanvraag met een beschrijving van de aanpak van de training Agressie en Sociale Veiligheid in de zorg. Ook als de subsidie u reeds toegekend is, bieden wij u een aanpak die zorgprofessionals in staat stelt om agressie te voorkomen en pro-actief te werken aan een sociaal veilige zorgomgeving. Deze training voldoet aan alle de eisen die CAOP stelt. Het opleidingsprogramma ‘Agressie en Sociale Veiligheid in de Zorg’ beschrijft een cyclisch proces in drie stappen. De eigen agressie incidenten vormen de basis voor een teamgerichte aanpak van agressie.

Door praktische korte trainingssessies worden vaardigheden getraind op basis van de eigen casuïstiek. Daarnaast zal het teamklimaat en de veiligheid zelf centraal staan. Het eindresultaat is een veiligheidsplan, opgesteld door het team zelf. Daarnaast bieden wij de deelnemers een unieke gratis tool om het agressiebeleid te borgen. De ervaring leert dat teams met deze benaderingswijze verder komen dan wanneer de aandacht zich alleen blijft richten op het uitputtend registreren van alle uitingen van agressie.

De training is een persoons- en teamgerichte benadering en gaat veel verder dan het analyseren van data in meldsystemen. Deelnemers creëren hun eigen veiligheidsplan, inzicht in eigen team functioneren en een veiliger werk- en zorgklimaat.

>> LEES HIER MEER >>

NIEUW: Training Veranderen met PIT

Voor iedereen die zich mateloos ergert aan collega’s die altijd te laat komen. Voor iedereen die herhaling van fouten wil voorkomen. Voor iedereen die ervan baalt dat medicatiekasten open staan terwijl ze dicht hadden moeten zijn. Voor iedereen die wil dat mensen zich nu eindelijk eens aan de afspraken houden.

Voor iedereen…Veranderen met PIT!

Veranderen met PIT is de langverwachte training van Triaspect die gericht is op gedragsverandering. In tegenstelling tot andere verandertrainingen gaat Veranderen met PIT juist in op onbewust gedrag en het veranderen daarvan, aangezien 95% van ons gedrag onbewust is.

Wilt u anders leren denken over problemen? Geïnspireerd worden door vele voorbeelden van onbewuste gedragsbeïnvloeding o.a. gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek? En samen met collega’s aan de slag om dagelijkse gewoontes te doorbreken? Vraag dan de brochure aan.