Lichte geweldsincidenten tussen cliënten niet meer melden bij Inspecties

Er is een nieuw besluit van kracht waarin staat vastgelegd dat zorgaanbieders situaties van minder ernstig geweld tussen cliënten niet meer afzonderlijk hoeven te melden bij de Inspecties. Wel dienen dergelijke situaties geregistreerd te worden (dit mag in een eigen systeem) en opgenomen in het jaaroverzicht.

Al deze gebeurtenissen dienen vervolgens jaarlijks geanalyseerd te worden om, indien nodig, tot verbetermaatregelen te komen. Deze analyse moet in ieder geval omvatten: aantallen geweldsgebeurtenissen, type geweld, locatie, sprake van recidive, omschrijving cliëntpopulatie, analyse van de oorzaken, getroffen verbetermaatregelen en borging om herhaling te voorkomen. Deze analyse moet per 1 juni 2019, telkens per 1 juni gereed te zijn ter inzage voor de inspecties.

Registreren, analyseren en tot verbetermaatregelen komen kan uiteraard in TriasWeb. Hierin kunnen meldingen geregistreerd en op eenvoudige wijze geanalyseerd worden, ook op verschillende niveaus. Daarnaast beschikt TriasWeb over prospectieve risicomanagement-modules waardoor u inzichtelijk krijgt welke risico’s er bestaan onder uw cliënten. Mocht u reeds gebruik maken van TriasWeb en door dit besluit iets willen wijzigen, neem dan gerust contact met ons op.