Samenwerkingspartners

Triaspect en Pool Management & Organisatie, gevestigd in Vriezenveen, gespecialiseerd in bedrijfsvoeringsvraagstukken in de zorg, hebben hun krachten gebundeld. Door deze samenwerking ontstaat een unieke combinatie, waar zorginstellingen terecht kunnen voor al hun vraagstukken op het gebied van kwaliteit, veiligheid en performanceverbetering. Het doorvoeren en begeleiden van procesverbetering en de training van management en medewerkers in de zorg wordt hiermee optimaal op elkaar afgestemd. Pool Management & Organisatie is onder meer verbonden aan het programma ‘In voor Zorg!, het stimuleringsprogramma van het Ministerie van VWS voor organisaties in de langdurige zorg. Thema’s hierbij zijn: bekostigingsvraagstukken, doelmatigheid in de bedrijfsvoering, samenwerking in welzijn, wonen en zorg en het versterken van professionele ruimte op de werkvloer door voldoende gekwalificeerd en gemotiveerd personeel.

unit4_logoTriaspect is begin 2012 een partnership aangegaan met UNIT4 voor de ontwikkeling van een incident- en risicomanagementmodule binnen hun Elektronisch Cliënten Dossier (ECD): UNIT4 Cura. UNIT4 is een internationaal opererende software-onderneming en levert diensten aan ruim 300 zorginstellingen en ziekenhuizen. UNIT4 Cura, is een geïntegreerd zorginformatiesysteem (ECD, planning, logistiek, hrm & salaris, financiële administratie, effectanalyse) voor verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Met de kennis en kunde van Triaspect en ons eigen meld- en verbetersysteem TriasWeb, is een geïntegreerd meld- en verbetersysteem ontwikkeld binnen UNIT4 Cura.

ActiZ behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden, zorgondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, de thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg en voorziet haar leden van advies en ondersteuning. In opdracht van ActiZ schreef Jacques de Bekker het boek Het Nieuwe Melden, waarin wordt beschreven hoe geleerd kan worden van het melden van fouten en incidenten. Daarnaast is in samenwerking een toegankelijke handreiking geschreven voor het gebruik van de PRISMA-methode. Samen met en op het hoofdkantoor van ActiZ organiseert Triaspect o.a. de training Volgende Keer Beter en voorheen het leernetwerk Veilige Locatie.

 

Mirjamlogo De samenwerking met Mirjam van Eerde begon als manager Zorgbeleid & Innovatie bij Humanitas DMH, een van de eerste klanten van Triaspect. Deze prettige samenwerking is overgegaan in een partnership toen Mirjam Move professionals startte. Move Professionals biedt organisatieadvies en beleidsondersteuning, mediation en conflictbemiddeling bij zeer uiteenlopende vragen. Gespecialiseerd in veiligheid en risicomanagement. Met haar brede ervaring in de jeugdhulpverlening, de zorg en het onderwijs als professional, manager, beleidsmaker, adviseur, docent en leidinggevende van een expertise centrum, vormt Mirjam van Eerde de basis van Move Professionals. Voor Triaspect vormt zij de basis van ons calamiteitenonderzoeksteam en ondersteunt zij (zorg)instellingen bij het opstellen of herijken van hun visie op integrale veiligheid en het opzetten, trainen en implementeren van professionele calamiteitenteams.