Pythia

Pythia is een digitaal risico- en verbetermanagementsysteem voor audits en RI&E’s, speciaal voor teams die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid en die van hun cliënten. Het geeft direct inzicht in eigen cliënt- en arbeidsrisico’s, geeft focus op het eigen veiligheidsniveau en bespaart flink op registratielast. Pythia creëert risicobewustzijn en inzicht in veiligheid. Het is de basis voor risicogerichte veiligheid voor teams.

Pythia biedt ook de mogelijkheid om een RI&E uit te voeren. Hierbij worden risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd door middel van toetsinstrumenten met branche-erkenning. U kunt dit geheel zelf uitvoeren met de modules in TriasWeb, maar Triaspect kan u ook hierbij ondersteunen. Niet alleen voor grote organisaties, ook voor kleine organisaties bieden wij oplossingen aan. Kijk meer op de pagina over RI&E met Pythia.

Graphic Pythia groot

figuur: Pythia ondersteunt het voorkomen van incidenten en het verbeteren van veiligheid

Teams in de zorg krijgen steeds meer verantwoordelijkheid en regie in steeds minder tijd. Veel teams zijn tegenwoordig zelfregelend, hebben eigen regie en sturen zichzelf. Dit betekent dat zij ook verantwoordelijkheid dragen voor het gebied van zorgveiligheid en ARBO. Vaak zijn er veel verschillende instrumenten die gebruikt moeten worden om een goed totaalbeeld van de kwaliteit en veiligheid te krijgen op teamniveau. Pythia combineert al deze risicosignaleringen, ri&e’s, checklists en veiligheidsaudits tot een eenvoudig en slim instrument.

Pythia; cliënt-, medewerker én gebouwveiligheid geïntegreerd op teamniveau!
Pythia is een teamaudit en -RI&E, waarmee teams hun eigen risico’s kunnen inventariseren en evalueren. Waarna zij zelf kunnen kiezen welke knelpunten worden vertaald in hun eigen verbeteracties. Pythia is ontstaan in nauwe samenwerking met zorgmedewerkers, behandelaars en specialisten. Met behulp van dit programma kan op een snelle en eenvoudige manier worden ingespeeld op specifieke risico’s van cliënten en medewerkers in hun specifieke woon- en werkomgeving.

Lees meer over de achtergrond van Pythia in het artikel: Veilig leven én veilig werken!

Pythia WMO; veilige burger, veilige buurt
Met Pythia WMO kunnen veiligheidsrisico’s in en rondom het huis van WMO-aanvragers, veelal kwetsbare mensen, in beeld worden gebracht. De WMO-consulenten die met Pythia gaan werken zijn opgeleid om tijdens een kort gesprek met de burger met Pythia WMO, eenvoudig de juiste risico’s te inventariseren en analyseren. De consulent richt zich niet alleen op de zorgvraag, maar verzamelt met Pythia WMO ook informatie over brandveiligheid van de woning en de situatie rond inbraakbeveiliging. Verder komt de kennis van babbeltrucs en ervaringen met huiselijk geweld aan de orde.

Uit deze inventarisatie komt een risicoprofiel waaruit blijkt welke punten extra aandacht nodig hebben. Daardoor kunnen knelpunten ook op buurt- en wijkniveau in beeld worden gebracht. Die informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij het maken van nieuw beleid, in overleg met andere organisaties als zorg- en welzijnsinstellingen, de brandweer en de politie.

Lees meer over de achtergronden van Pythia WMO in Veilige burger, veilige buurt

Hieronder kunt u meer lezen over de verschillende functies van dit systeem.

Functies

Pythia heeft vier basisfuncties: inventariseren, evalueren, verbeteren en kennis delen. Voor een integrale Team audit en -RI&E.

Inventariseren

teamscanclientMet Pythia worden cliënt-, medewerker- en gebouwveiligheid op een eenvoudige manier geïnventariseerd. Pythia analyseert input van zorgteams, legt dwarsverbanden en geeft een integrale risicoanalyse op zowel individueel, team- als organisatieniveau.

Evalueren

klantsignaalOp basis van hun eigen specifieke risicoprofiel gaan teams vervolgens de geldende veiligheidsnormen, -maatregelen en procedures toetsen. Uw eigen instellingsbeleid is de meetlat. Uw specialisten kunnen zelf aangeven hoe zij de zaken graag geregeld zien. Dit verbetert de samenwerking tussen teams en behandelaars.

Verbeteren

teammeterPythia kan op basis van risico’s en getoetste randvoorwaarden een voorzet voor een verbeterplan presenteren met praktische adviezen. Op eenvoudige wijze maakt het team daar haar eigen Plan van Aanpak van.

Kennis delen

icon-trainingPythia bundelt kennis over veiligheid van diverse specialisten zoals veiligheidsdeskundigen, fysiotherapeuten, brandweer en GGD-medewerkers. Daarnaast kunnen teams putten uit het verbetermagazijn van Pythia waar de verbeteracties van alle teams worden geborgd.

Trainingen

Triaspect verzorgt trainingen waarmee u snel en helder concrete inzichten en vaardigheden verkrijgt. Op deze manier kunt u direct aan de slag met het geleerde. Onze ervaren trainers en adviseurs kunnen u op verschillende niveaus helpen door middel van trainingen, in uiteenlopende processen.

Webinar analyseren in TriasWeb

08-09-2016

In TriasWeb zitten een hoop functionaliteiten om u te helpen met het analyseren van meldingen […]

Lees verder

Beheer

10-12-2016

Het beheren van onze producten kost u als beheerder weinig tijd. Maar het is wel […]

Lees verder

Analyseren en verbeteren

03-09-2020

In een open meldcultuur wordt er niet alleen goed gemeld, maar worden de meldgegevens ook […]

Lees verder

Cliëntscan en teamscan

03-09-2020

Wat betekenen de verhoogde risico’s die zichtbaar zijn in de cliëntscan? Wat is een teamscan […]

Lees verder

Prisma Plus

06-10-2021

Indien er een calamiteit heeft plaatsgevonden dient dit gemeld te worden bij de Inspectie voor […]

Lees verder

Veranderen met PIT

20-10-2022

Heeft u ook wel eens gehad dat u na een lange werkdag naar huis reed […]

Lees verder