Advies

Advies

Wij geven advies op uiteenlopende terreinen van zorgveiligheid en kwaliteit. Dit doen wij op zowel de “harde” kant (systemen en werkprocessen) als op de “zachte” kant (mens en cultuur). Vanuit een integrale visie op veiligheid en kwaliteit. Natuurlijk is elke organisatie uniek en heeft ieder ontwikkelingsproces een eigen dynamiek. Daarom zal altijd samen met de klant bepaald worden welke mix aan advies en begeleiding het beste past.
VMS model
Op de volgende gebieden kunnen wij u begeleiden en adviseren:

Calamiteitenonderzoek
Wij zorgen ervoor dat u daar maximaal van gaat leren! Triaspect, hét instituut voor veilig verbeteren, is gespecialiseerd in het zorgvuldig en efficiënt analyseren van (ernstige) incidenten (met eigentijdse methoden zoals PRISMA, SIRE, RCA), het opstellen van een compact onderzoeksrapport met praktische aanbevelingen en het begeleiden van verbeterprocessen. Triaspect is een onafhankelijk instituut dat de richtlijnen volgt van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Met onze verpleegkundige, medische, veranderkundige en bedrijfskundige achtergronden kunnen wij u helpen om van de calamiteit zoveel mogelijk te leren. Neem contact met ons op zodra uw instelling te maken heeft met een calamiteit. Vaak een schok voor patiënt, medewerkers en organisatie met grote gevolgen. Met ons komt u daar sterker uit!

Cultuurverandering
Het ontwikkelen van een veilig klimaat en een verbetercultuur is een complex proces. Hier zijn geen kant en klare draaiboeken voor. Wij richten ons advies en onze begeleiding op het vergroten van de zelfstandigheid en eigenaarschap voor veiligheid van de organisatie zelf.

Interne begeleiding veiligheidscultuur
Deze vorm van begeleiding is hands-on, intern bij de organisatie. De adviseur van Triaspect is een of meerdere dagdelen per week intern aanwezig en kan daardoor actief meewerken aan de cultuurverandering. Zijn rol is divers; coachen van de leiding, begeleiding van teams, geven van workshops, verdiepende instructies in melden, analyseren en verbeteren, etc. Verandering in systemen en structuur kan ondersteunend werken in de ontwikkeling van gewenst gedrag. Wij hebben gedegen bedrijfskundige kennis en ervaring om hier in te kunnen adviseren en begeleiden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Beleidsconferenties
Wij verzorgen beleidsconferenties voor raden van bestuur om bijvoorbeeld veiligheidsbeleid te ontwikkelen of wij begeleiden bij de implementatie van Veiligheid Management Systemen (VMS) of het invoeren van decentrale processen zoals Veilig Incident Melden (VIM).

Interimmanagement en verbeterprocessen
Een aantal van onze ervaren adviseurs kunnen gedurende een specifieke periode als interimmanager een extra toevoeging zijn aan uw MT, voor het begeleiden van concrete verbeterprocessen. Ook het dagelijks ondersteunen van de afdeling Kwaliteit en Veiligheid met specifieke verbeterprojecten, is voor onze ervaren verbetermanagers een grote uitdaging (zie aparte sectie over dit onderwerp!).