Begeleiding bij gehele uitvoering RI&E

Wilt u liever ondersteuning tijdens het gehele proces van het uitvoeren van een RI&E? Triaspect ondersteunt, in samenwerking met haar partner PRISMA Arbozorg, organisaties bij alle stappen van de RI&E.

De verschillende stappen in begeleiding bij het uitvoeren van de RI&E zien er als volgt uit:

  1. Inventarisatie: met behulp van de RI&E modules in TriasWeb worden de risico’s geïnventariseerd.
  2. Evaluatie: met behulp van de RI&E modules in TriasWeb worden de risico’s geëvalueerd op grootte van het risico.
  3. Plan van Aanpak: in een PvA beschrijft u met behulp van onze deskundigen hoe u de risico’s gaat aanpakken. Het PvA bevat een omschrijving van het risico, de verbetermaatregel, wie wat wanneer moet doen en hoe en wanneer het effect van de maatregel wordt geëvalueerd.
  4. Toetsing: de uitkomsten van de RI&E en het PvA wordt door onze deskundigen getoetst aan de richtlijnen volgens de wet.
  5. Uitvoering van de verbetermaatregelen: nadat de toetsing positief is afgerond helpen onze deskundige uw organisatie bij het uitvoeren van het PvA en het afronden en borgen van de verbetermaatregelen.

Neem voor meer informatie hierover contact met ons op via het contactformulier, 024-4100050 of info@triaspect.nl.