Betrek patiënten en familie bij calamiteiten onderzoek

Uit het rapport ‘In openheid leren van meldingen’ wat de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) publiceerde op 31 januari 2018 blijkt dat patiënten en hun familie steeds meer betrokken worden bij calamiteitenonderzoek. De IGJ vindt dit belangrijk omdat een zorgorganisatie kan leren van de ervaring van de patiënt. De betrokkenheid van patiënten/familie of nabestaanden is dan ook een punt wat de IGJ meeneemt in de beoordeling van calamiteitenrapportages.

De IGJ stelt hierbij de volgende vragen centraal:

  1. Is er naar het verhaal van de patiënt/familie gevraagd? Hoe hebben zij de calamiteit ervaren? Is dit terug te vinden in het onderzoeksrapport?
  2. Is de nazorg aan de patiënt/familie of nabestaanden beschreven in het rapport?
  3. Zijn de bevindingen, analyse en conclusie vanuit het onderzoek gedeeld met de patiënt/familie of nabestaanden?

De cijfers in het rapport ‘In openheid leren van meldingen’ laten zien dat patiënten/familie of nabestaanden steeds meer betrokken worden bij calamiteitenonderzoek. In 2013 werd in 20% van de gevallen patiënt/familie of nabestaanden betrokken bij een calamiteitenonderzoek. In 2016 was dit 80% en in de eerste helft van 2017 was dit 82%. De betrokkenheid van patiënten en familie bij calamiteitenonderzoek is niet alleen goed voor de kwaliteit van de calamiteitenrapportages. Het draagt ook bij aan vertrouwen in goede zorg én aan het verbeteren van deze zorg. De ervaring van patiënten en familie is een belangrijke bron van informatie als het gaat om leren en het verbeteren van zorg.

Benieuwd naar hoe wij uw organisatie kunnen ondersteunen in het doen van calamiteitenonderzoek en opstellen van verbeterplannen? Of kunnen wij u helpen de resultaten te bespreken met de cliënt, familie en/of nabestaanden? Neem contact met ons op!