Boek Crisisbeheersing Witte Kolom – met bijdrage van Henk van der Steeg

Professionals in de zorg moeten onder vrijwel alle omstandigheden hun werk goed (blijven) uitvoeren. Dat vergt naast kwaliteit van zorg een continue aandacht voor crisisbeheersing en veiligheid. Er is al veel aandacht aan besteed, onder meer dankzij een stimuleringsprogramma opleiden, trainen en oefenen (OTO) van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toch kan de kwaliteit nog verder verbeteren.

Het boek Crisisbeheersing Witte Kolom; continuïteit van zorg onder buitengewone omstandigheden, reikt daartoe concrete handvatten met enerzijds een bundeling van waardevolle lessen uit (internationale) rampen crisissituaties en calamiteiten. Anderzijds richt het boek de schijnwerper op actuele veiligheidsrisico’s en verbetermaatregelen die de zorgsector kan nemen.

Tien schrijvers hebben een deskundige bijdrage geleverd. Henk van der Steeg, een van de ervaren onafhankelijke calamiteitenonderzoekers van Triaspect, schreef een hoofdstuk over wat calamiteitenonderzoek in de langdurige zorg ons leert. Hij onderkent in zijn onderzoeken een rode draad wat betreft tekortkomingen in de kwaliteit van zorg, de veiligheidscultuur, de verbetercultuur en het lerend vermogen van organisaties.

Lees hier meer informatie over het boek. Tevens kunt u het boek bij SVDC Advies in Crisisbeheersing bestellen.