Column: Controle is goed, vertrouwen is beter

Twee miljard extra voor de zorg! Hartstikke fijn, zoveel geld voor nieuwe mensen..! Maar zorgbestuurders hoor ik steeds vaker zeggen dat er bijna geen mensen te krijgen zijn, zeker geen jonge lui. En verpleegkundigen en verzorgenden roepen juist dat er door alle regels, registraties en tot op de minuut uitgeschreven looprondes, geen lol meer aan is…

We hebben dus veel geld, maar weinig interesse voor de openstaande vacatures.. Dan heeft nog meer geld in de zorg pompen niet veel zin.

Ik denk dat de bijl aan de wortel moet. De verantwoordings- en controledruk die de laatste jaren in de zorg is ontstaan door het spel tussen verzekeraars, zorginstellingen en de overheid, creëert een steeds grotere tijdsbesteding aan verantwoorden (en controleren en managen van) van wat gedaan wordt. In plaats van het doen zelf.

Het kan ook anders. Als we het lef hebben de verzorgenden en verpleegkundigen te laten doen waar ze van nature plezier in hebben, namelijk goede zorg leveren. Met open budgetten, open planningen, globale looprondes en eigen werkafspraken. Rekenschap afleggen naar elkaar en de cliënt. Vanuit het vertrouwen dat professionals prima weten wat goede en betaalbare zorg is en hoe je dat met elkaar organiseert. Ook als het fout gaat en er incidenten zijn. Dat geeft veel meer handen aan het bed. En managers en staf kunnen eindelijk eens gaan doen waar ze voor zijn opgeleid; teams begeleiden bij het verbeteren van de zorg.

Controle kost geld. En levert een verstikte zorg op waarin niemand wil werken. Vertrouwen bespaart geld. En  het werk wordt er nog leuker van ook!

Lees ook mijn artikel ‘uit de oude doos’ over aangeleerde hulpeloosheid bij medewerkers die alles volgens de regels doen, omdat ze al lang meer zelf iets mogen beslissen: Eigenaarschap en zelfsturing bij Zorgteams.

Deze column is geschreven door Pim Südmeier, directeur bij Triaspect