ESF Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Wij willen graag de volgende subsidieregeling nogmaals onder de aandacht brengen die goed ingezet kan worden voor het uitvoeren van een Quickscan, Medewerker Tevredenheid Onderzoek met onze TOM, of het inzetten van Pythia RI&E voor de uitvoering van rie’s met teams.

ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid

De EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van de werkenden vergroten. Daarom is de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid in het leven geroepen, die zich richt op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn (bron: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl). Dit geldt natuurlijk ook voor de zorg!

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen in 2018/2019 zijn:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Een project heeft tot doel de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden door:

  • het verkrijgen van advies met een implementatieplan.
  • of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk.
  • Het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies.

Er is nog één tijdvak waarbinnen bedrijven en instellingen ESF DI subsidie kunnen aanvragen:

  • 8 april 2019 t/m 12 april 2019.

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de kosten van de externe adviseur met een maximum van € 12.500,- en een minimum van € 6.000,-. Het subsidieplafond bedraagt € 15.000.000 per aanvraagtijdvak. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt door middel van loting vastgesteld welke organisaties subsidie ontvangen.

Wellicht dus een aantrekkelijke bijdrage aan begeleiding en advies van duurzame inzetbaarheid binnen uw zorgorganisatie!
Heeft u interesse neem dan contact op met Pim Südmeier via 024-4100050 of info@triaspect.nl.