Inspectie laat termijnen los voor calamiteitenonderzoeken en andere verplichtingen en verzoeken

Als zorgorganisatie hoeft u geen uitstel meer aan te vragen voor calamiteitenonderzoeken of andere verplichtingen vanuit de IGJ. De uitstel wordt u automatisch verleend. Kijk hier voor meer informatie.

Voor wat betreft de lopende onderzoeken die door ons worden uitgevoerd geldt dat alle onderzoekers en onafhankelijk voorzitters inmiddels met onze klanten hebben afgestemd hoe nu verder te gaan met de onderzoeken. Voor nieuwe calamiteitenonderzoeken bekijken we per casus hoe we dit samen met u het beste kunnen oppakken onder de gegeven omstandigheden.

 

Hou jullie goed, persoonlijk en op het werk, veel sterkte.

 

~ Saskia Bodt | Coördinator calamiteitenonderzoek