Klachten

Klachtenregeling trainingen Triaspect

 

Inleiding

Triaspect vindt kwaliteit en klanttevredenheid erg belangrijk. Daarom zal Triaspect iedere klacht van een trainingsdeelnemer in behandeling nemen en op een gestructureerde wijze afhandelen. In dit document staat beschreven hoe u bij Triaspect een klacht in kan dienen en hoe deze in behandeling wordt genomen.

Definities

Deelnemer Een persoon die deelneemt of heeft deelgenomen aan een door Triaspect verzorgde training.
Trainer De persoon die verantwoordelijk is of was voor het (laten) verzorgen van de door deelnemer gevolgde training.
Training Een training, workshop of opleiding welke wordt verzorgd door Triaspect of die door een derde onder verantwoordelijkheid van Triaspect is verzorgd.
Klacht Een schriftelijke klacht van een deelnemer met betrekking tot een training, ingediend door de deelnemer bij Triaspect.
Klachtencommissie De door Triaspect aangewezen personen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn om klachten te behandelen conform dit regelement. De klachtencommissie bestaat uit een van de partners van Triaspect en twee medewerkers die niet betrokken waren bij de training waarover de klacht gaat.

 

Klacht indienen

Een klacht kan digitaal worden ingediend bij Triaspect door middel van het klachten formulier onderaan deze pagina of schriftelijk via het onderstaande adres:

 

Triaspect B.V.

T.a.v. Klachtencommissie

Groenestraat 72
6531 HS Nijmegen

 

Iedere klacht dient in ieder geval de onderstaande gegevens te omvatten:

  • Naam en adres deelnemer(s)
  • Naam gevolgde training
  • Datum/data en locatie gevolgde training
  • Naam trainer
  • Heldere omschrijving van de klacht

 

Ontvankelijkheid klachten

Klachten dienen ingediend te worden uiterlijk drie maanden na de laatste trainingsdag. Triaspect behoudt zich het recht voor klachten die na deze termijn binnenkomen niet in behandeling te nemen.

 

Deelnemer kan niet klagen over aspecten of gronden van klachten waarvoor Triaspect in redelijkheid niet verantwoordelijk is of kan zijn zoals: toezeggingen vanuit de werkgever van deelnemer, standaarden/lesmateriaal die door derden dwingend zijn voorgeschreven voor gebruik door Triaspect voor de betreffende training. Triaspect behoudt zich het recht voor dergelijke (onderdelen van) klachten niet in behandeling nemen.

 

 

Behandeling van klachten

Iedere klacht wordt vertrouwelijk behandeld. De klachtencommissie zal de klacht en bijbehorende correspondentie enkel delen met direct betrokkenen en enkel voor zover noodzakelijk om over de klacht te kunnen oordelen en af te kunnen handelen. De klacht en bijbehorende correspondentie wordt tot 2 jaar na de datum van de afhandeling van de klacht (laatste correspondentie over de klacht met de deelnemer) bewaard en wordt daarna vernietigd.

 

De klachtencommissie zal binnen vijf werkdagen na ontvangst schriftelijk bevestigen aan de deelnemer dat de klacht is ontvangen.

 

Indien de klachtencommissie de klacht niet ontvankelijk acht deelt de klachtencommissie dit schriftelijk en gemotiveerd mede aan de deelnemer binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht.

 

De klachtencommissie doet vervolgens schriftelijk uitspraak door haar oordeel over de klachten te geven en eventueel aan te geven hoe deze dient te worden afgehandeld door Triaspect. De klachtencommissie streeft er naar binnen 4 weken na ontvangst van de klacht uitspraak te doen. Indien afhandeling binnen 4 weken na ontvangst niet mogelijk blijkt zal de klachtencommissie hiervan deelnemer schriftelijk gemotiveerd op de hoogte stellen en daarbij aangegeven binnen welke termijn wel uitsluitsel verwacht wordt.

 

Mocht het onverhoopt zo zijn dat beide partijen niet tot consensus kunnen komen dan schakelt Triaspect een onafhankelijke mediator in. De naam van de onafhankelijke mediator is via info@triaspect.nl opvraagbaar.

 

Uitspraak

De uitspraak van de onafhankelijke mediator is bindend voor Triaspect maar niet voor de deelnemer. Eventuele consequenties worden door Triaspect snel afgehandeld.

 

Klachten formulier

  • Geef hier een heldere omschrijving van de klacht
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.