Lenteschoonmaak van TriasWeb

Bij de implementatie van TriasWeb wordt het systeem ingericht en aangepast op het integrale veiligheidsbeleid van uw organisatie. Daarnaast dragen wij er zorg voor dat de modules inhoudelijk ontwikkeld worden en up-to-date blijven bij de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Maar als organisatie is het na een bepaalde gebruiksperiode van grote toegevoegde waarde om eens kritisch te kijken naar de meldroutes die in gebruik zijn. Sluit deze samenstelling van modules nog naadloos aan op uw veiligheidsbeleid? Is er wellicht inmiddels een andere veiligheidscultuur? Of is er behoefte aan andere analyses om tot verbeteringen te komen?

In dit soort situaties is het raadzaam om TriasWeb onder de loep te nemen en de onderdelen en inhoud te herijken. Een dergelijke aanpassing kan ervoor zorgen dat TriasWeb weer optimaal gebruikt kan worden en uw organisatie faciliteert in melden, analyseren en verbeteren. Om tot een goede herijking van de content van TriasWeb te komen, wordt een (brede) ontwerpgroep samengesteld die in ieder geval twee keer bij elkaar komt. De eerste bijeenkomst wordt gebruikt om te inventariseren welke onderdelen van de cultuur en veiligheidsdoelen moeten terugkomen in de meldinformatie binnen TriasWeb. Op basis van deze inventarisatie zal een technisch herontwerp worden gemaakt. Deze zal in een tweede bijeenkomst door de ontwerpgroep worden getoetst en mogelijk aangescherpt.

Een dergelijke traject is maatwerk en daarom bestaat hier geen fixed price voor. Er wordt gefactureerd op basis van uurtarief, dus de totale kosten zijn afhankelijk van het aantal bijeenkomsten en de grootte van de aanpassingen. Een indicatie van de kosten zijn als volgt: ontwerpgroep à € 900, technische ontwikkeling nieuwe versie € 1.500, acceptatietest met ontwerpgroep € 900. Een totaal van € 3.300, exclusief BTW. De precieze bedragen zijn nog afhankelijk van uw wensen.

Neem dus contact met ons op als u ook toe bent aan een frisse, nieuwe impuls van TriasWeb!