Module Audit Kwaliteitskader VVT

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is sinds 2017 de standaard voor kwaliteit in de verpleeghuissector/langdurige zorg thuis. Het is een integraal kader waarin inhoud en randvoorwaarden voor goede zorg samenkomen. Om op een eenvoudige manier een volledig beeld te krijgen in hoeverre je  voldoet aan alle eisen uit het kwaliteitskader, hebben wij de Module Audit Kwaliteitskader VVT ontwikkeld voor Pythia. Deze helpt teams en interne auditoren hun eigen scores in beeld te brengen, te leren wat de eisen van het kwaliteitskader zijn en het geeft praktische adviezen voor verbeteren.

In een oogopslag heeft u zicht op de stand van zaken in hoeverre u voldoet aan de normen uit het kwaliteitskader, zowel per afdeling of team, als voor de organisatie als geheel. De scores op de vier inhoudelijke en de vier organisatorische thema’s van het kwaliteitskader worden inzichtelijk gepresenteerd in een diagram. U heeft zicht op die onderdelen waar verbeteringen nodig zijn en op de best practices. Teams kunnen, geholpen door de Pythia tool, zelf op eenvoudige wijze de stand van zaken scoren. Daarnaast kan het team van interne auditoren de audit ook uitvoeren. De eventuele verschillen in scores geven aanleiding tot gesprek, leren en verbeteren.

“De Pythia tool helpt teams om zelf de audit uit te voeren, geeft inzicht in wat het kwaliteitskader inhoudt en geeft concrete adviezen voor verbeteringen. Zo gaan verantwoorden, leren en verbeteren samen.”

Het gebruik van de audittools levert op:

  • inzicht in de stand van zaken kwaliteitskader,
  • kwaliteitsbewustzijn en inzicht in huidige normen,
  • kan als pre audit dienen voorafgaande aan een externe audit,
  • en geeft een basis voor een gericht plan van aanpak en de PDCA voor kwaliteit.

Als bijkomstig voordeel heeft u een handige meetlat om uw eigen procedures en registraties tegen aan te houden. Veel organisaties hebben de neiging meer te reguleren en registreren dan nodig is, omdat zij zekerheid willen aan alle eisen te voldoen. Dit instrument geeft u vertrouwen dat alle onderdelen van het kwaliteitskader in beeld zijn. Daarmee kunt u overbodige regels en registraties schrappen en zo werken aan het terugdringen van de registratielast.

Voor wie is het bedoeld?
Interne auditoren, beleidsmedewerkers, leidinggevenden en koplopers kwaliteit en veiligheid binnen teams.

Fieldlab Audit Kwaliteitskader voor innovatieve VVT-organisaties
Op 4 juni 2019 hebben we een fieldlab audit kwaliteitskader georganiseerd. Wij kijken terug op een leerzame en prettige bijeenkomst waarbij een 6-tal VVT-instellingen een actieve inbreng en veel uitwisseling hadden over hoe er met het kwaliteitskader en met auditeren wordt omgegaan.

Tijdens de bijeenkomst is vanuit de praktijk gereflecteerd op de eerste opzet van een teamaudittool waarmee auditoren en teams hun eigen audit op het nieuwe kwaliteitskader VVT kunnen doen. Om beter kennis te kunnen maken met de mogelijkheden van de module en deze uit te proberen, gaan een aantal organisaties gedurende een periode gratis aan de slag met de module. De ervaringen worden daarna gebruikt om het tool verder te verbeteren.

Ook een pilot doen?
Graag nodigen we u uit om ons verder te helpen met de ontwikkeling van de tool door een pilot te doen. We zijn bijvoorbeeld benieuwd naar:

  • Het gebruikersgemak van de tool voor medewerkers teams, ondersteunende diensten en hun feedback.
  • Of u als u deze tool gebruikt, andere losse inventarisaties kunt laten vervallen. Minder aparte interne audits hoeft uit te voeren. Zodat er minder losse toetsingen en inventarisaties plaats hoeven te vinden, er meer integraliteit ontstaat in de rapportages, en de regel en administratielast kleiner wordt.
  • Gebruik van de tool prospectief én/of retrospectief?
  • Gebruik op diverse organisatieonderdelen en niveaus (teams, auditoren, MT).
  • Gewenste aanpassingen.

Bent u geïnteresseerd in een pilot, neem dan contact op met Pim Südmeier. Wilt u de module ook in de toekomst blijven gebruiken voor uw organisatie, dan passen we desgewenst graag  de inrichting en inhoud meer op maat aan.

En verder aanbod Triaspect op gebied van auditeren
Als u het zinvol en interessant vindt om samen met ons naar het auditprogramma en de PDCA-cyclus van het auditeren van uw organisatie te kijken, neem dan contact met ons op voor bijvoorbeeld een quickscan, met extra aandacht voor de normen van het kwaliteitskader. We kunnen ook trainingen op maat aanbieden voor teams van ervaren en nieuwe interne auditoren.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@triaspect.nl of tel. 024-4100050.