Medewerker Tevredenheid Onderzoek met de TOM

De TOM

Betrokken medewerkers vormen het hart van iedere zorginstelling. Zij bepalen de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Het is dus essentieel om in gesprek te gaan met medewerkers over hun motivatie, betrokkenheid en werkbeleving, voor iedere leidinggevende maar uiteindelijk voor de cliënt. Een Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO) kan hier een bruikbaar hulpmiddel voor zijn.
Maar een echte verbetering op het gebied van duurzame inzetbaarheid, werktevredenheid en betrokkenheid kan het beste door het team opgepakt worden. Het gesprek met elkaar aangaan en samen zoeken naar oplossingen, daar zit het effect. Hiervoor heeft Triaspect de TOM ontwikkeld: de Team Onderzoek Meter!

Wat is de TOM?

In tegenstelling tot veel (vaak kostbare) MedewerkerTevredenheidsOnderzoeken staat bij de TOM niet het meten en rapporteren van statistische gegevens centraal. Bij de TOM draait het om het gesprek over de uitkomsten en het actief veranderen van de betrokkenheid en klimaat van het teams zelf.
De TOM is een combinatie van:
• een eenvoudig digitaal meetinstrument waarmee duurzame inzetbaarheid en medewerker betrokkenheid wordt gemeten;
• krachtige visuele feedback van de uitkomsten op individueel, team en organisatieniveau;
• actieve teambegeleiding om de uitkomsten te vertalen in concrete verbeterplannen.


Enkele voorbeelden van de presentatie van uitkomsten van de TOM

Het gesprek centraal

Alle tools zijn gericht op het visualiseren van de uitkomsten. Als basis voor een goed gesprek binnen het team. Dus geen statistische correlaties en uitgebreide analyses. Maar eenvoudige terugkoppeling, visueel en transparant. Zodat snel kan worden ingezoomd op de dingen die opvallen. Samen zoeken naar de achtergronden en oorzaken. Die liggen in de ervaringen en kennis van de teamleden zelf en niet in de data van het onderzoek.

Een eigen verbeterplan

Door de uitkomsten van de TOM als start te zien van de gezamenlijke analyse, ontstaat eigenaarschap. Hierdoor is de stap naar het gezamenlijk bedenken van verbeteracties ook logisch.
Door het borgen van de verbeteracties in TriasWeb, kan het team zijn eigen teamplan maken en kan kennis en voortgang eenvoudig gedeeld worden met andere teams.

Op maat gemaakt

Triaspect beschikt over diverse vragenbibliotheken voor de TOM. Maar natuurlijk staat uw eigen organisatie centraal en zal dus altijd een eigen maat worden gezocht. Keuzes die gemaakt kunnen worden zijn:
• het type vraag; 5 punts, 10 punts, open tekst, etc.;
• de samenstelling van de vragenset;
• anoniem of juist niet;
• een losse website of juist als meldmodules op het meldplein van TriasWeb;
• eigen huisstijl.