Nieuw: intervisiedag calamiteitenonderzoek

Zorginstellingen doen er alles aan om goede en veilige zorg te leveren. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen gebeuren er calamiteiten. Een calamiteit moet worden gemeld aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die de zorginstelling dan verzoekt een onderzoek in te stellen.

Gelukkig hebben zorginstellingen niet vaak te maken met calamiteiten. Het analyseren van calamiteiten en incidenten is dan ook geen dagelijks werk voor de onderzoekers. Daardoor kunnen ze de geleerde vaardigheden niet regelmatig in praktijk brengen en doen ze (te) weinig ervaring op om effectief onderzoek te kunnen doen.

Als we zorginstellingen begeleiden bij hun calamiteitenonderzoek zien we dat het belangrijk is om regelmatig een onderzoek te doen. Zo bouwt de onderzoeker ervaring op en oefent hij de vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van het onderzoek en het maken van rapportages. Ook merken we dat onderzoekers behoefte hebben aan het uitwisselen van ervaringen. Daarom organiseren we intervisiebijeenkomsten waarin onderzoekers van verschillende zorginstellingen elkaars (door de inspectie afgesloten) rapportages bespreken. De bijeenkomsten worden begeleid door één of meerdere onderzoekers van Triaspect.