Nieuwe functionaliteiten importmodule

In TriasWeb kunnen gegevens van cliënten en medewerkers automatisch worden geïmporteerd, zodat u dit niet handmatig hoeft te doen. In TriasWeb kunnen gegevens van cliënten en medewerkers automatisch worden geïmporteerd, zodat u dit niet handmatig hoeft te doen. Het importeren van gegevens gaat soms wel eens mis. Zowel bij bestanden die naar onze server geupload worden als bij AfasProfit of NedapONS-koppelingen. We kunnen daarom voor u instellen dat u een mail wilt ontvangen op het moment dat TriasWeb constateert dat het automatisch importeren van een document niet is gelukt. We kunnen afstemmen wanneer u een dergelijke check wilt uitvoeren (bijvoorbeeld iedere dag of iedere week) en we kunnen afstemmen naar welk e-mailadres dergelijke mails mogen worden verstuurd. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact met ons op.

Een andere nieuwe functionaliteit van de importmodule heeft te maken met het automatisch deactiveren van medewerkers. We kunnen namelijk instellen dat medewerkers die niet in het importbestand voorkomen, automatisch worden gedeactiveerd. In de praktijk blijkt echter soms dat er nog groepsaccounts in TriasWeb zitten of externen geregistreerd staan (bijvoorbeeld apothekers) die gebruik maken van een eigen account in TriasWeb. Deze accounts staan niet altijd in het importbestand en worden daardoor ook gedeactiveerd. Daarom is het nu mogelijk via gebruikersconfiguratie aan te geven wanneer u een account alleen handmatig wilt kunnen deactiveren. Hiervoor hoeft u slechts een vinkje aan te zetten bij “Handmatig deactiveren”

 

Nieuwe functie import