In gesprek over Duurzame Inzetbaarheid

“85% van de medewerkers in de Nederlandse zorg heeft te kampen met fysieke klachten. 23% van de medewerkers kan wegens rug-, nek- en schouderklachten het eigen werk niet meer uitvoeren en bijna 80% van de zorgmedewerkers geeft aan fysiek zwaar werk te hebben.” (Bron https://www.duurzameinzetbaarheid.nl/).

Om teams zelf in gesprek te laten gaan over duurzame inzetbaarheid, werktevredenheid en betrokkenheid, heeft Triaspect “Trots Op Mijn werk” (TOM) ontwikkeld. De TOM is een combinatie van:

  • een eenvoudig digitaal meetinstrument waarmee duurzame inzetbaarheid en medewerkerbetrokkenheid wordt gemeten;
  • krachtige visuele feedback van de uitkomsten op individueel, team en organisatieniveau;
  • actieve teambegeleiding om de uitkomsten te vertalen in concrete verbeterplannen.

TOM
TOM is voor het Team
In tegenstelling tot veel (vaak kostbare) MedewerkerTevredenheidsOnderzoeken staat bij de TOM niet het meten en rapporteren van statistische gegevens centraal. Bij de TOM draait het om het gesprek over de uitkomsten en het actief veranderen van de betrokkenheid en klimaat van het teams zelf.

NB: er komt soms een ESF-subsidie beschikbaar waarmee u de TOM kunt inzetten binnen uw organisatie!