Quickscan Integrale Veiligheid (VMS)

Naast het hebben van slimme meld- en verbetersystemen en het voldoen aan alle wettelijke eisen, is het van groot belang dat er een klimaat of cultuur aanwezig is waarin fouten besproken mogen en kunnen worden. Waar melden niet gebeurt omdat het “moet”, maar omdat het de basis is van het verbeterproces.

Deze visie op veiligheid kan binnen organisaties worden vormgegeven als Veiligheid Management Systeem (VMS), door op de volgende onderdelen, in samenhang, stappen te zetten:
• Beleid en visie: het formuleren van een veiligheidsbeleid en strategie;
• VIM: het veilig incidenten melden;
• PRI: inzichten in risicovolle processen;
• Continu verbeteren: het blijvend verbeteren van de (patiënt)veiligheid.
• Cultuur: het creëren van een veilige cultuur;
• Cliëntenparticipatie: het betrekken van cliënten bij veiligheidsbeleid en –strategie.


VMS; veiligheid vanuit een integraal perspectief

Triaspect kan een QuickScan uitvoeren op al deze onderdelen, zodat u weet hoe uw organisatie er voor staat op het gebied van integrale veiligheid. Om een goede samenhangende diagnose te kunnen maken waarin bovengenoemde thema’s integraal verwerkt zijn, is het goed om het beeld van de organisatie niet alleen compleet te maken, maar dit ook samen te doen met een doorsnede van betrokkenen. Triaspect gaat er van uit dat vormen van action learning (leren door te doen) het beste rendement oplevert. Daarbij is het bovendien van belang dat onze werkwijze de gewenste cultuur van meer eigen verantwoordelijkheid en bewustzijn faciliteert. Door de medewerkers al bij de start van uw ontwikkelingstraject actief te betrekken, hen feitelijk zelf ‘de diagnose’ te laten maken, worden zij mede eigenaar van de QuickScan.