Interim impuls op Veiligheid

Wilt uw organisatie een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) implementeren en heeft u daar hulp bij nodig? Wordt er binnen uw organisatie goed gemeld, maar wilt u een verbeterslag maken in de opvolging en borging van meldingen en verbeteracties? Triaspect biedt interim projectmanagers die uw zorgen uit handen kunnen nemen. Onze expertise beslaat verschillende aandachtsgebieden rondom kwaliteit en veiligheid. Denk daarbij aan veiligheidsmanagement, incidentmanagement, risicomanagement, verbetermanagement, leanmanagement of cultuurverandering. Natuurlijk kunnen wij ook de gehele implementatie van TriasWeb of Pythia uit handen nemen.

 

Beslaat uw vraag naast kwaliteit en veiligheid ook andere terreinen en zoekt u bijvoorbeeld een interimdirecteur of -manager? Ook in deze behoefte kunnen wij voorzien. Triaspect werkt samen met Pool Management en Organisatie. Pool is onze vertrouwde partner en biedt oplossingen voor management- en organisatievraagstukken.