Leergang Kwaliteit en Veiligheid voor Aandachtsvelders

Waar gewerkt wordt, worden successen behaald en worden fouten gemaakt die kunnen uitmonden in incidenten. Ook in de zorg. Incidenten kunnen ernstige gevolgen hebben voor de patiënt/cliënt (first victim) en voor de medewerker (second victim). Het leren van (bijna) incidenten om ze in de toekomst te voorkomen is daarom een belangrijke basis voor goede en veilige zorg en voor het welzijn van de medewerkers.

Waarom deze leergang?

Systemen, structuren en protocollen zijn een belangrijke voorwaarden voor veilige en kwalitatief goede zorg. Maar daarnaast zijn gedrag en een open en veilige cultuur minstens zo belangrijk. Om organisaties te ondersteunen in het ontwikkelen of versterken van veilig gedrag en een veilige cultuur heeft Triaspect de leergang Kwaliteit en Veiligheid voor Aandachtsvelders ontwikkeld. Met als doel concrete verbetering van resultaat én van gedrag en cultuur.
Kenmerkend voor Het Nieuwe Melden is dat de verantwoordelijkheid voor veiligheid en kwaliteit zo laag mogelijk bij de werkplek ligt, bij operationele teamleiders dus. Belangrijk is dat iedere medewerker actief betrokken wordt bij en verantwoordelijk is voor de veiligheid van zijn of haar eigen werkomgeving en daarop invloed kan uitoefenen. Melden van incidenten is belangrijk, maar het communiceren daarover in een open klimaat is nog veel belangrijker.

Doelgroep

De leergang is bedoeld voor aandachtsvelders kwaliteit en veiligheid . Dit zijn medewerkers van een afdeling (teamleden) die enerzijds enthousiast zijn en voorop willen lopen bij veranderingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid en anderzijds het vermogen hebben (c.q. leren ontwikkelen) om collega’s te stimuleren en te ondersteunen om steeds het gesprek aan te gaan over kwaliteit en veiligheid. Zij zijn in staat om de uitkomsten vervolgens om te zetten in concrete verbeteracties.

Hoe ziet de leergang eruit?

De opbouw van de leergang is gefaseerd en gebaseerd op het MOVE-model.

Tussen de verschillende blokken krijgen deelnemers voldoende tijd om het geleerde toe te passen in de praktijk. De opbouw ziet er als volgt uit:

  • Kick-off MT
  • Kick-off aandachtsvelders kwaliteit en veiligheid
  • Blok 1: Meld – en open cultuur: leren van risico’s en incidenten
  • Blok 2: Open cultuur: analyseren
  • Blok 3: Verbetercultuur: verbeteren en borgen van successen
  • Blok 4: Excelleercultuur: verbeteren over de teamgrenzen heen
  • Follow-up bijeenkomsten

Tijdens het gehele leertraject is het mogelijk om interne of externe coaching on the job te organiseren, zodat de toepassing van alles dat geleerd wordt in de workshop, nog beter kan landen in de praktijk van de teams. Na iedere training krijgen de deelnemers een opdracht mee, die ze in de volgende training aan elkaar presenteren. Tijdens elke bijeenkomst is er voldoende tijd om ervaringen met elkaar te delen en stil te staan bij successen en eventuele knelpunten.

Leergang op maat

Triaspect vindt het van groot belang dat de leergang goed aansluit bij de visie van de organisatie. Daarnaast kan het startpunt per organisatie verschillen. In overleg bepalen we samen wat de precieze invulling van de leergang gaat zijn.

Investering

De investering voor deze leergang is afhankelijk van het aantal groepen dat er getraind gaan worden en de precieze invulling van de bijeenkomsten. Een dagdeel van de leergang kost € 995,-. De follow-up bijeenkomsten kosten € 775,- per dagdeel. Er is een maximaal aantal van 12 deelnemers per groep.

Triaspect is als instituut voor veilig verbeteren geregistreerd bij het CRKBO en al onze trainingsactiviteiten zijn daarom vrijgesteld van BTW.

Nieuwsgierig geworden naar wat een leergang Kwaliteit en Veiligheid voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op via 024-4100050 of info@triaspect.nl !