Verspillingen en verstoringen aanpakken

Triaspect heeft de afgelopen jaren diverse zorgorganisaties geholpen om op teamniveau verbetering op gang te brengen vanuit de principes van Lean. Waarbij procesontwikkeling en teamontwikkeling (cultuur) hand in hand gaan. Dit wordt ondersteund door de lean-teamtools binnen TriasWeb. Hierin zijn de principes, inzichten en tools van Lean gericht op continu verbeteren en cliënten participatie, geïntegreerd in het Veiligheid Management Systeem (VMS) als geheel.

Aanpak
In drie werksessies van drie uur, verdeeld over een periode van twee tot vier maanden hebben de teams:

  • hun werkpakket en proces in beeld;
  • doelen en resultaten scherp;
  • feiten verzameld over incidenten en verspillingen;
  • geleerd hoe samen kan worden geprioriteerd en geanalyseerd;
  • een gedragen verbeterplan, geborgd in het eigen werkoverleg.

Wij hebben een leanmodule ontwikkeld voor ons meld- en verbetersysteem TriasWeb, waarmee teams en leidinggevenden hun werkprocessen dagelijks kunnen monitoren op faalkosten en verspilling. Hierdoor ontstaat een concreet beeld van de bottlenecks, de oorzaken van verspilling en daarmee de mogelijkheden tot verbetering. Onze “Lean Team Tools” zijn direct ondersteunend aan het verbeterproces en leanmanagement.

Uw voordeel
De meerwaarde van deze aanpak is dat er gewerkt wordt met eigen data over incidenten en verspillingen, gecombineerd met analyse-tools die het team zelf kan gebruiken. Het is geen expertbenadering maar juist een teambenadering, geborgd in de dagelijkse praktijk van de teams.