Privacy Statement

Triaspect B.V., gevestigd aan de Groenestraat 72 te Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Triaspect B.V.
Groenestraat 72
6531 HS Nijmegen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor het gebruik van onze website en diensten is het noodzakelijk dat je toestemming geeft voor het verwerken van persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor de registratie van onze evenementen, het beantwoorden van vragen en gerichter informeren. We gebruiken geen gegevens ten behoeve voor geautomatiseerde besluitvorming of profileren.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Triaspect B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Neem hiervoor contact op met info@triaspect.nl. Ook heb je de mogelijkheid om bij elke geautomatiseerde e-mail je af te melden middels een link in de betreffende e-mail.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Triaspect B.V. slaat jouw persoonlijke gegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Cookies die wij gebruiken

Triaspect B.V. gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Triaspect B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Triaspect B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@triaspect.nl

18 mei 2018