Incidenten Melden

TriasWeb is hét incident-, en verbetermanagementsysteem in de gezondheidszorg. TriasWeb bevat eenvoudige meldmodules, krachtige analysetools en een praktisch verbetermagazijn om de kwaliteit en veiligheid van zorg binnen uw organisatie effectief te kunnen verbeteren. Lees hieronder meer over dit systeem of bekijk direct een greep uit de meest gebruikte modules.

Graphic TriasWeb groot

figuur: TriasWeb ondersteunt het leren en verbeteren van veiligheid

TriasWeb is een systeem dat alle aspecten van kwaliteit en veiligheid bij elkaar brengt. In TriasWeb kunnen onder andere incidenten, klachten, verbetervoorstellen en risico’s gemeld worden en retrospectief worden geanalyseerd. Daarnaast biedt TriasWeb de mogelijkheid om prospectief een teamaudit of -RI&E te maken. Door risicoprofielen van cliënten te maken en deze per afdeling te bundelen, kan veiligheidsbeleid heel gericht worden getoetst en een verbeteradvies worden gegenereerd (Lees meer over Pythia…). Het doel hiervan is om zorgmedewerkers te ontzorgen en te helpen met het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid op hun afdeling. TriasWeb biedt tevens de mogelijkheden voor het afnemen van integrale veiligheidsscans, cultuurmetingen, team-ontwikkelings-metingen, medewerkertevredenheidonderzoeken en andere op maat gemaakte vragenlijsten.

TriasWeb onderscheidt zich van alle andere applicaties door het vertrekpunt: de visie van Het Nieuwe Melden. Hierover schreef Triaspect in opdracht van ActiZ een boek, met een visie die steeds meer wordt toegepast. Het gaat daarbij om een teamgerichte aanpak van incidenten en risico’s, waarbij het leren en verbeteren voorop staan. TriasWeb sluit volledig aan bij de visie van de ‘lerende organisatie’ vanuit de basis.

Wilt u meer informatie ontvangen over TriasWeb? Wij sturen het graag naar u toe!

Integrale veiligheid voor teams

Met TriasWeb beschikt een team over een krachtig digitaal instrument om te melden en te verbeteren. Het vormt de basis voor een integraal veiligheidsmanagementsysteem (VMS) voor zorgorganisaties.

Hieronder zetten wij de basisonderdelen van TriasWeb voor u op een rij...

Melden

uitroeptekenHet veilig melden van incidenten en risico’s is de basis van TriasWeb. Op het Meldplein kunnen verschillende meldmodules worden geplaatst, zoals Melding Incident Cliënt/Patiënt, Melding Incident Medewerker en Klachten en signalen. TriasWeb beschikt over meer dan 50 best practices meldmodules die ontwikkeld zijn samen met onze klanten waar uw organisatie uit kan putten. Passend bij uw eigen veiligheids- en kwaliteitsvraagstukken.

Analyseren

puzzelMet elkaar in gesprek over incidenten en analyseren wat de oorzaken zijn, is de basis voor verbetering. TriasWeb helpt teams hierbij door alle data eenvoudig te visualiseren en benaderbaar te maken. Met rapportages die met één klik een teamdashboard presenteren tot zeer uitgebreide analysetools die de diepte in kunnen om kwartaal- en jaarverslagen te maken. Met de analysetools van TriasWeb wordt data teaminformatie. En informatie wordt teamkennis.

Verbeteren

teammeterAlle verbeteracties kunnen in TriasWeb worden geborgd. Het is mogelijk om losse verbeteracties aan te maken en om verbeteracties te koppelen aan één of meerdere meldingen. Daarnaast kunnen verbeteracties gecategoriseerd worden, aansluiten op beleidsplannen en toegewezen worden aan teams of individuele medewerkers. De verbetermodule in TriasWeb kan precies volgens uw eigen verbeterwensen worden ingericht.

Leren

verbetervoorstelWordt er in uw organisatie continu geleerd van incidenten en risico’s? Wordt de verbetercyclus (P-D-C-A) voortdurend afgesloten met positief resultaat en wilt u uw verbeteracties delen met anderen? TriasWeb ondersteunt het leerproces binnen uw organisatie en deelt actief kennis binnen en tussen teams. Stuur een mail met uw verbeteractie naar info@triaspect.nl en wie weet delen wij uw tips en ideeën via onze Triascoop met anderen, zodat ook anderen van uw verbetercultuur kunnen leren.

GGZ-Centraal

Ik zou TriasWeb zeker aanraden, met als reden dat TriasWeb niet alleen een handig en inzichtgevend systeem is; maar vooral om dat jullie een heldere visie hebben op veilig melden. Als beheerder ben ik zeer blij hoe weinig tijd ik hiermee kwijt ben, het beheerscherm zit goed in elkaar.

TriasWeb helpt onze organisatie zeker met het in kaart brengen van de oorzaken van incidenten en het vormgeven van verbetervoorstellen. De grootste winst zit hem in de snelle feedback van de afhandelaar op de melding en het samen nadenken over verbetervoorstellen.

Matthijs Jantzen over TriasWeb, Enkele andere GGZ-organisaties die met TriasWeb werken zijn: Pro Persona, RIBW Brabant en Reinier van Arkel

Zorgspectrum

TriasWeb is een goed hulpmiddel voor het in kaart brengen van veiligheidsincidenten. Met name de eenvoud van het genereren van rapportages en de simplicity van het melden maakt Triasweb tot een nuttig hulpmiddel. Trends zijn direct zichtbaar. Hierdoor kunnen medewerkers ook zelf aan de slag met het verbeteren, zodat er adequaat gereageerd kan worden om de trends te reduceren.

De invulling en het gebruik stem je gezamenlijk af met Triaspect en dit werkt zeer prettig. Afspraken worden nageleefd en ze staan open voor verbeteringen.

 

Johan Gubbens over TriasWeb., Enkele andere VVT-instellingen die TriasWeb gebruiken zijn: Stichting Humanitas, DrieGasthuizenGroep en Innoforte.

Trainingen

Triaspect verzorgt trainingen waarmee u snel en helder concrete inzichten en vaardigheden verkrijgt. Op deze manier kunt u direct aan de slag met het geleerde. Onze ervaren trainers en adviseurs kunnen u op verschillende niveaus helpen door middel van trainingen, in uiteenlopende processen.