Downloads

Op deze pagina kunt u de artikelen en andere publicaties die Triaspect heeft uitgegeven downloaden. Als u een boek wilt bestellen kan dat via onderstaande knop.

Teamanalyse

Eerst de open deur: calamiteiten, incidenten, complicaties, ja zelfs vergissingen zijn aanleiding om het zorgproces onder ogen te zien en er mogelijkerwijs fouten uit te halen en in ieder geval verbeteringen in aan te brengen. Leren dus, geen straffen. En dan moeten die verbeteringen ook echt ingevoerd worden in de dagelijkse praktijk. Hoe gebruik je nu bijvoorbeeld een incident…

Verder lezen

Download publicatie

Persoonlijk leiderschap: Hoe pak jij de regie in jouw zorginstelling?

In dit artikel beschrijft Mayke Langenhorst, trainer bij Triaspect, haar visie op persoonlijk leiderschap.

Download publicatie

Goede voornemens, hoe zorg je voor blijvend resultaat?

In dit artikel beschrijft Hannah Geurts, adviseur/trainer bij Triaspect, wat er nodig is om goede voornemens te laten slagen en daadwerkelijk tot de gewenste verandering te komen.

Download publicatie

Ontwikkelen van een veiligheidscultuur

In dit artikel gaat Pim Südmeier, directeur van Triaspect, dieper in op de concrete stappen die je kunt zetten bij het ontwikkelen van een verbetercultuur binnen teams en de rol die leidinggevenden hierin spelen.

Download publicatie

Cliënt aan het roer

In dit artikel beschrijft Hannah Geurts, adviseur/trainer bij Triaspect, het belang van het betrekken van cliënten bij de zorg. Welke uitdagingen kom je tegen en hoe geef je er praktisch vorm aan? Ter verduidelijking wordt een praktijkvoorbeeld bij LeekerweideGroep beschreven.

Download publicatie

Van incident- naar succesmanagement

In dit artikel geven wij een praktische kijk op waarderend melden en auditen. Leren van successen staat centraal in plaats van leren van incidenten. Op basis van inzichten en ervaringen met Appreciative Inquiry en Safety II denken, hebben wij een aanpak ontwikkeld waarmee teams in de positieve energie van leren en borgen van successen terecht kunnen komen.

Download publicatie

Veiligheid binnen zelfsturende teams

Pim Südmeier | September 2013

In dit artikel worden de achterliggende principes van zelfsturing en Het Nieuwe Melden vergeleken en wordt een model geschetst waarmee Het Nieuwe Melden vorm gegeven kan worden in (zelfsturende) teams en een organisatie. Daarna zal blijken dat Het Nieuwe Melden een aanjager kan zijn van zelfsturing en structurele verbetering van de zorg

Download publicatie

Veilig wonen, veilig werken

Pim Südmeier en Dennis Rödel September2015

In dit artikel beschrijven Pim Südmeier en Dennis Rödel een praktische visie op integrale veiligheid voor teams. Een visie waarin zorgveiligheid, Arbo, brandveiligheid en gebouwveiligheid op een natuurlijke manier samenvallen binnen een team, zodat echte verantwoordelijkheid genomen kan worden voor de veiligheid van de cliënt én van de medewerker.

Download publicatie

Van Registreren naar Inspireren

In dit artikel schetsen wij een alternatief voor de grote registratielast binnen de zorg. Het sluiten van de aloude PDCA cirkel op teamniveau, is hierbij de sleutel. Zij moeten minder registreren voor anderen, maar meer voor zichzelf, als logische stap in hun eigen Plan, Do, Check, Act cirkel. Daardoor kan verbetergeheugen ontstaan en kunnen verbeterstappen op lokaal niveau gezet worden die passen bij de dynamiek van het team zelf. Zo kan registratie zorgen voor inzicht en uiteindelijk inspiratie, doordat het leidt tot verbeteren en leren van elkaar.

Download publicatie

Veilige burger, veilige buurt.

Waar de burger de verantwoordelijkheid niet kan nemen, ondersteunen buurt, gemeente, zorgaanbieders en veiligheidsregio. Voor een effectieve ondersteuning is het nodig dat de (kwetsbare) burgers in beeld is, de mate van zelfredzaamheid wordt besproken en vastgesteld met de burger en duidelijk wordt op welke wijze zij ondersteund kunnen worden.

Download publicatie

Verbeteren in de zorg

In dit artikel beschrijven wij een fasenmodel voor ontwikkeling van verbeterteams binnen de zorg; teams waarbij verbeteren een onderdeel van het dagelijkse werk is en excelleren vanzelf gaat.

Download publicatie

Eigenaarschap en zelfsturing bij zorgteams

Een korte verkenning hoe zelfsturing als houding door harde en zachte factoren is te beïnvloeden.

Download publicatie