Releasenotes

Deze pagina bevat een overzicht van welke functionaliteit in welke versie van TriasWeb is gewijzigd. Om het overzichtelijk te houden, wordt hier alleen verslag gedaan van de grotere wijzigingen.

Mocht u hier nog vragen over hebben, neem dan contact met ons op via info@triaspect.nl of 024-4100050.

De volgende productierelease is ingepland op donderdag 19 september 2019.
De volgende acceptatierelease is ingepland op donderdag 12 september 2019.

5.21.2 09-09-2019

Een aantal betrokkene selectievakken functioneerde niet correct dit is hersteld.

Er konden bij de cliëntscan geen cliënten geselecteerd worden. Dit is verholpen. Verder zijn er een aantal kleine technische optimalisaties doorgevoerd.

5.21.1 16-08-2019

Er ontstond in bepaalde situaties een geheugen probleem waardoor er geen meldingen geregistreerd konden worden. Dit is verholpen.

5.21.0 15-08-2019

Zoekbox naar cliënten.

Het vraagtype “zoekbox naar meerdere cliënten” is aangepast. Cliëntnummers zijn nu zichtbaar en er kan op gezocht worden. Standaard wordt gezocht naar (delen van) cliëntnummers en namen maar “begint met” zoekopdrachten zijn ook mogelijk. Neem hiervoor contact op met de servicedesk.

Afdrukscherm Pythia-rapporten instelbaar.

Indien je pythia-rapporten uitprint, kunnen deze rapporten een standaard klantspecifieke naam krijgen. Neem hiervoor contact op met de servicedesk.

Bugfixes en optimalisaties

 • Meldingen kunnen nu altijd verwijderd worden via meldingsbeheer.
 • Gebruikers kunnen vanaf nu niet meer geselecteerd worden bij Pythia onderdelen, waarbij cliënten of subjecten geselecteerd moesten worden.
 • Getoonde afhandelaar bij Pythia onderdelen werd niet altijd goed getoond. Dit is nu opgelost.
 • Vraagtype zoekbox naar cliënten is aangepast zodat het clientnummer zichtbaar is en er ook gezocht kan worden op cliëntnummer.
 • Bij afhandelingen was de geselecteerde cliënt in de melding soms niet meer geselecteerd waardoor opnieuw gezocht moest worden naar de cliënt. Dit is nu opgelost.
 • Het zoeken op inactieve cliënten in de totaalanalyse (analyseren meldingen) toonde niet de juiste meldingen. Dit is nu opgelost.

5.20.1 30-07-2019

Bugfixes en optimalisaties

 • Kwartaalrapportages op locatieniveau werkte niet correct
 • Meelezers bij afhandelingen werkte niet correct

5.20.0 18-07-2019

Afdelingselectie bij registratie
In TriasWeb wordt een optimalisatie doorgevoerd waardoor afdelingen bij het maken van een registratie sneller geladen kunnen worden. In deze release is dat doorgevoerd bij de risicoscans. Andere onderdelen, zoals het maken van een melding, zullen later gefaseerd aangepast worden.

Objecten
Bij het maken van risicoscans van gebouwen en medewerkers werd deels gebruik gemaakt van een deel van functies die ook voor cliëntscans worden gebruikt. In deze release hebben we dit gescheiden. Nu is het ook mogelijk zelf eigenschappen te bepalen van een gebouw. Vind je het bijvoorbeeld belangrijk dat er een postcode geregistreerd kan worden, dan kun je deze eigenschap toevoegen en kan dit bij elk gebouw geregistreerd worden.

Bugfixes en optimalisaties

 • Laden van PDF’s in een meldkoppeling
 • Naam van betrokken gebruikers worden nu weer correct getoond
 • Verbeteringen doorgevoerd in detailanalyse
 • Enkele tekst, punten en komma’s aangepast

5.19.0 20-06-2019

In deze release zijn enkele bugs verholpen.

 • Enkele huisstijlen werden niet geladen
 • In de verbetermodule werden deactive vragenlijsten getoond
 • Niet altijd verliep de verwerking van de import van gebruikers en cliënten correct

5.18.0 30-05-2019

Blijven afhandelen
Na het afhandelen van een melding kwam de gebruiker terecht in het Afhandelhistorie scherm uit. Nu komt de gebruiker terecht bij Mijn Afhandelingen en kan direct de volgende melding afgehandeld worden. De oude instelling kan op verzoek teruggezet worden. Neem hiervoor contact met ons op.

Grafieken
Bij grafieken in de doorklikrapportage is de lengte van de labels verlengd.
Is het mogelijk om een doorklik specifiek voor afdelingen te maken.
Eén grafiek werd nog in 3D weergegeven dit is uitgeschakeld.

Objecten
Het is nu mogelijk om objecten aan te maken, zoals gebouwen en processen. Deze kunnen nu worden geselecteerd bij het maken van een RI&E scan.
Bij huidige klanten wordt hiervoor de cliënttabel gebruikt.

Diverse bugfixes en zaken onder de motorkap aangepast
De belangrijke aanpassingen:

 • Zoeken op cliëntnaam is nu weer mogelijk.
 • Gegevens in organisatie-, locatie- en afdelingsconfiguratie worden met een nieuwe techniek geladen. Dit levert een forse performance winst op bij klanten met veel afdelingen.
 • Het selecteren van een afdeling bij een melding is versneld.
 • Verbeterbeheer toonde soms onterecht te veel trajecten.

5.17.0 18-04-2019

Meldkoppeling
In de meldkoppeling kan nu ook incidentdatum, incidenttijd en locatie en afdeling van de melding worden meegestuurd.
Er is een verbetering doorgevoerd aan het mechanisme wat een melding opnieuw probeert te  versturen als de eerste keer geen verbinding met het ECD kan worden gelegd.
De meldkoppeling is ook voor Caress ontwikkeld, deze wordt nu eerst ingericht voor een beperkt aantal klanten en zal later dit jaar voor iedereen beschikbaar worden.
Het is nu mogelijk om gebruik te maken van meerdere ECD’s.

Clientnamen printen
Op de afdruk van de melding is het mogelijk om cliëntnamen te tonen, standaard worden hier sterren getoond. Dit is per klantomgeving in te richten.

Analyseren op rol
Indien gebruik gemaakt wordt van rollen bij betrokken kan hierop ook geanalyseerd worden.

Tonen namen betrokkenen aan meelezer
Per traject kan nu aangegeven worden of een meelezer de naam van de betrokkenen mag zien.

Bugfixes en optimalisaties
Er zijn verschillende problemen verholpen. Zoals de naam van de cliënt wordt weer getoond aan de melder, in bepaalde situaties werden antwoorden op vragen niet bewaard.

Versie 5.16.0 21-02-2019

CSV Export
Het is mogelijk om grotere CSV bestanden te exporteren zonder dat hiervoor een time-out gegeven wordt.

Meldkoppeling ECD
Het is mogelijk om incidentdatum en -tijd te exporteren in de meldkoppeling met een ECD.
Verder wordt er in de workflow van de melding aangegeven of er op basis van deze melding een registratie is aangemaakt in het ECD.

Wachtwoordresetlink
De wachtwoordresetlink is nu maximaal 4 uur geldig.

Optimalisaties en bugfixes
De verbeteranalyse en afdelingsconfiguratie worden sneller geladen als een gebruiker gekoppeld is aan veel organisatieonderdelen
Op basis van de PEN test zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd ten behoeve van beveiliging.

Versie 5.15.0 11-01-2019

CSV Export
Wanneer er een CSV Export werd gemaakt was in bepaalde situatie leeg of onvolledig. Dit werkt nu weer zoals het hoort.

Versie 5.14.0 20-12-2018

Wachtwoord complexiteit
De lengte van het wachtwoord moet nu minimaal 10 posities zijn. Daarnaast dient het wachtwoord minimaal één hoofdletter, één kleine letter en één getal te bevatten.

Laden menu
In enkele schermen werd het menu niet correct geladen. Dit probleem is verholpen.

Meldkoppeling bij registreren
Op het moment dat een melding geregistreerd wordt kan nu ook een bericht verstuurd worden naar het ECD.

Overig
Verder zijn er veel bugfixes en wijzigingen onder de motorkap doorgevoerd.

Versie 5.13.0 15-11-2018

Cliëntinformatie in e-mail
Al geruime tijd wordt er in e-mails over melding een beperkte hoeveelheid informatie opgenomen. Een afhandelaar had bij het afhandelen van een melding nog wel de mogelijkheid cliëntinformatie mee te sturen. Omdat e-mail onvoldoende veilig is hebben we deze functionaliteit uitgeschakeld, een gebruiker kan de cliëntinformatie raadplegen na het inloggen.

Zoeken naar cliënten
Er is een optimalisatie doorgevoerd bij het zoeken naar cliënten, daarnaast wordt in de schermen de naam van de cliënt getoond indien de gebruiker daar rechten voor heeft.

Import afdelingen Caress
Het is mogelijk om de afdelingen periodiek te importeren vanuit Caress.

E-maillogging
Bij de logging van e-mails wordt nu de naam van de soort e-mail getoond.

E-mail meerdere meelezers
Bij het toevoegen van meerdere meelezers werkte in bepaalde situaties het versturen van e-mails niet dit is opgelost.

Versie 5.12.0 27-09-2018

Overzicht melding ingeklapt
Het overzicht dat wordt getoond vlak voor het indienen en afhandelen van een melding is ingeklapt. Door er op te klikken wordt het overzicht geopend. Hierdoor hoeft de gebruiker niet meer door het overzicht te scrollen om de melding in te dienen.

Meerdere importbronnen cliëntimport
TriasWeb is te koppelen aan meerdere ECD’s. Omdat vanaf deze release vastgelegd wordt van welke bron de cliënt afkomstig is kunnen de imports elkaar niet overschrijven.

Nieuwe rapportages
Er zijn enkele nieuwe rapportages ontwikkeld voor de RI&E en enquêtes. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de spreiding van de antwoorden te analyseren.

Andere verbeteringen
Verder zijn er diverse zaken onder de motorkap aangepast en bugfixes gereleased.

Versie 5.11.0 26-07-2018

Deze release bestaat uit bugfixes en grote technische aanpassingen. Je zult er dus weinig van merken.

Versie 5.10.0 28-06-2018

Koppeling meldgegevens met ONS
Naast de import van gebruikers en cliënten uit ONS is het nu ook mogelijk om meldgegevens vanuit TriasWeb in het dossier van de cliënt te plaatsen. Ook is het mogelijk om een document (PDF) met informatie over de melding te koppelen aan het dossier van de cliënt.

Andere verbeteringen
Verder zijn er diverse zaken onder de motorkap aangepast en bugfixes gereleased.

Versie 5.9.0 31-05-2018

Deeplinken naar melding
Het is mogelijk om een link te genereren waarmee direct een meldroute kan worden gestart.

Pythia scan bug verholpen
Sinds de vorige release werden nieuwe Pythiascans niet meer goed weergegeven en konden niet altijd worden gemaakt. Deze bug is verholpen.

Onder de motorkap
We hebben nog vele ideeën en plannen om TriasWeb te verbeteren. Om dit te realiseren moeten we een aantal grote wijzigingen onder de motorkap doorvoeren. Tijdens deze release zijn we daarmee gestart en de aankomende periode zullen we hiervoor ook gebruiken. Het is daarom nog niet bekend wanneer de volgende release uitgerold wordt.

Versie 5.8.0 03-05-2018

Snelkoppelingen
Met de logo’s rechtsboven kun je altijd direct naar meldplein, afmelden, persoonlijke instellingen en naar de helppagina van TriasWeb.

Helppagina
De PDF handleidingen worden vervangen door onze nieuwe helppagina. Bekijk deze via het vraagteken rechtsboven in TriasWeb.

Nieuwe rol
Een gebruiker met de nieuwe rol Cliënt Locatie Organisatie Beheerder kan zowel cliënten analyseren en kan afhandelaar zijn van alle organisatie-onderdelen.

Overige
Uiteraard zijn er ook weer diverse fouten verholpen en kleine optimalisaties in de weergave.

Versie 5.7.0 29-03-2018

Verbeteracties en plannen in rapportage
In de standaard rapportages kunnen nu ook grafieken worden getoond over de verbeteracties en plannen.

Verbeteractie rapportage doorklik

Er is een nieuw rapport voor verbeteracties, waarbij het mogelijk is om door te klikken tot op het niveau van de verbeteracties.

Importeren van gegevens
De functionaliteit van de importmodule is uitgebreid zodat de uitvoering van de taken beter getimed kunnen worden.

Grafieken
In de vorige release zijn er veel veranderingen doorgevoerd aan de grafieken. Deze zijn in deze release verder geoptimaliseerd.

Export
In de export van meldingen wordt getoond aan welk verbeterplan de melding is gekoppeld.

Bugfixes en voorbereiding vrije velden
Als laatst zijn er weer enkele fouten opgelost en zijn er voorbereidingen getroffen voor een nieuwe functionaliteit: vrije velden.

Versie 5.6.0 07-03-2018

Directe link naar melding/actie/plan in e-mail
In de e-mails die TriasWeb verstuurt is een directe link opgenomen naar de melding, actie of het plan. Het is niet meer nodig om naar het juiste scherm te navigeren.

Lay-out grafieken
Er zijn diverse lay-out aanpassingen op de grafieken doorgevoerd. Naast een platter design, is de kleurstelling ook aangepast. Hierdoor is beter te onderscheiden welk label bij welke grafiek hoort. Afhankelijk van de ervaringen zullen we dit nog optimaliseren.

Verbeteractie knelpunt
Bij het starten van een verbeteractie vanuit een RI&E evaluatie en cliënt/burger scan wordt nu naast de te nemen actie ook het knelpunt meegenomen. De oorspronkelijk gestelde vraag in de enquête wordt niet meer getoond.

Analyseren op losse verbeteractie
Het is weer mogelijk te analyseren op verbeteracties welke niet gekoppeld zijn aan een afdeling. Hierdoor is het ook weer mogelijk hiervan grafieken te maken.

Aanmaker in workflow verbeteractie
In de workflow van een verbeteractie wordt getoond welke gebruiker de verbeteractie heeft aangemaakt.

Bugfixes
Als laatst zijn er weer enkele fouten opgelost.

Versie 5.5.0 25-01-2018

Koppelen met ECD
Het is mogelijk om TriasWeb te koppelen aan een ECD ten behoeve van het versturen van meldgegevens. Hierdoor is het niet meer nodig een incident zowel te melden in TriasWeb als in het ECD. De eerste koppeling is gerealiseerd met Plancare. Ook zullen er koppelingen komen met andere ECD’s, hou deze releasenotes in de gaten of neem contact met ons op.

Melding overdragen
In TriasWeb is het mogelijk een melding over te dragen aan een afdeling of een gebruiker. De eerste optie diende er voor om de melding over te dragen op de verantwoordelijke van de afdeling, de afdeling zelf werd niet aangepast. Dit is nu gewijzigd, op het moment dat een melding wordt overgedragen naar een andere afdeling wordt zowel de afdeling van de melding als de afhandelaar van de melding aangepast.

Verbeteractie koppelen aan meerdere meldingen
Het is nu weer mogelijk om meerdere meldingen te koppelen aan een verbeteractie.

Zoeken binnen huidige set
Bij totaal analyse/meldingen analyseren was het sinds de vorige release niet meer mogelijk om te zoeken binnen de huidige set. Dit is verholpen.

Verbetermodule SSO
Probleem met de verbetermodule in combinatie met SSO is verholpen. De module is weer volledig beschikbaar.

Overige
Verder zijn er diverse fouten opgelost en de weergave van de inlogpagina en de foutberichten verbeterd.

Versie 5.4.2 24/12/2017

Het vraagtype “Zoekvak naar Leiding (zonder afdeling), waarbij melding wordt ingediend” werkte niet, dat is nu opgelost.

Versie 5.4.1 22/12/2017

Door een fout in het programma konden er geen meldingen worden ingediend waar geen client aan was gekoppeld. Dat is nu verholpen.

Versie 5.4.0 21/12/2017

Het is vanaf nu mogelijk om de meldingen in TriasWeb automatisch door te zetten naar uw PlanCare systeem, als rapportage of als document. Neemt u a.u.b. contact met ons op als u hierin geïnteresseerd bent.

Verder is het nu mogelijk om voor een individuele cliënt/burger een advies te genereren.

Versie 5.3.1 6/12/2017

Er was een bug in de dropdown voor maandselectie bij analyseren en grafieken, die zou nu weer moeten werken.

Versie 5.3 30/11/2017

Autorisatiemodus
Uitgebreide mogelijkheden om onderdelen binnen TriasWeb voor de gebruiker te tonen op basis van de organisatie-entiteiten waaraan de gebruiker gekoppeld is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om alleen de cliënten te tonen die in zorg zijn bij de afdelingen waar de gebruiker werkzaam is. Of het is bijvoorbeeld mogelijk dat een gebruiker alleen meldingen mag analyseren van de eigen locatie. Lees de informatiesheet Autorisatiemodus voor meer informatie over deze functionaliteit.

Import – koppeling gebruikers en cliënten
Automatisch koppelen van gebruikers en cliënten aan organisatie-entiteiten. Deze functionaliteit is ontwikkeld om de gegevens voor de autorisatiemodus actueel te houden op basis van de bronsystemen.

Vaste afhandelaar
Het is mogelijk om een gebruiker verantwoordelijk te maken voor de afhandeling van een melding op basis van een antwoord op een vraag. Hiermee wordt afgeweken van de hoofdverantwoordelijke van de afdeling.

Melding invoerfout
De foutmeldingen worden nu zwevend getoond, middels een muisklik kan deze gesloten worden.

Risicoprofielen op totaal niveau
Het is nu mogelijk om een risicoprofiel op hoofdorganisatie te maken.

Bugfixes
Diverse bugfixes.

Versie 5.2.5 28/8/2017

Het beheerdersrapport out-of-office toonde niet de juiste vervangers. Verder was het in uitzonderlijke situaties niet mogelijk om van pagina 1 van een melding af te komen doordat een foutmelding over het aantal tekens in een open tekst veld de knoppen blokkeerde.

Versie 5.2.4 24/8/2017

Het is nu mogelijk om losse antwoorden bij de risicoscans mee te printen.

Versie 5.2.3 21/8/2017

Het zoekveld personen (cliënten) toonde soms meer gegevens dan geconfigureerd was, dit is nu gecorrigeerd.

Versie 5.2.2 17/8/2017

In hele specifieke situaties(melder en afhandelaar van melding en verbeteractie waren dezelfde gebruiker) kregen gebruikers meerdere mails terwijl ze er geen zouden moeten krijgen, dit werkt nu zoals het ontworpen was.

Versie 5.2.1 14/8/2017

Er zat een bug in de beperkte analyse waardoor de back button niet naar behoren werkte, dat is nu opgelost.

Versie 5.2.0 27/7/2017

In het kader van de aankomende AVG en onze certificering voor de NEN7510-2017 is er een nieuw logging en auditing framework in gebruik genomen. Een bijkomend voordeel hiervan is dat we problemen en onduidelijkheden sneller zullen kunnen analyseren.

Daarnaast zijn er de volgende kleinere verbeteringen doorgevoerd:

 • De roos (cirkeldiagram) bij de cliënt- en teamscan kan nu in drie kleuren worden weergegeven.
 • Het vraagtype tienpunts-schaal kan nu zo geconfigureerd worden dat de 0 weer aangevinkt kan worden. Bij klanten die expliciet aangegeven hadden hier behoefte aan te hebben is dit reeds doorgevoerd. Neemt u contact met ons op als u dit ook weer in een van uw trajecten wilt opnemen.
 • De koplopersanalyse toonde soms geen meldingen terwijl de totaalanalyse dit wel deed, dat is nu opgelost.
 • Het was mogelijk om een afhandelaar te deactiveren of demoveren terwijl deze nog aan een afdeling gekoppeld was. Hierdoor kon er wel gemeld worden maar niet afgehandeld. Dit is nu opgelost, de afhandelaar kan pas gedeactiveerd of gedemoveerd worden als hij niet meer aan een actieve afdeling met meldingen gekoppeld is.

Versie 5.1.0 3/7/2017

Melden op mobiele telefoon is nu mogelijk: er is een lay-out ontworpen waarmee gemakkelijk op mobiele telefoon gemeld kan worden. Uw beheerder kan per menugroep en menu-item instellen of deze te zien moeten zijn op een mobiele telefoon. Triaspect kan instellen welke routes getoond moeten worden op mobiele apparaten.

Het is nu mogelijk om per cliënt in te stellen of de geautomatiseerde import deze cliënt mag deactiveren. Het vinkje dat u hiervoor aan kunt zetten is te vinden in het  cliëntconfiguratiescherm. U kunt dit gebruiken om testcliënten die niet in de geautomatiseerde import opgenomen zijn toch actief te houden in TriasWeb.

Verder zijn de volgende kleine aanpassingen/verbeteringen:

 • Bij het evalueren van een verbeteractie, werd als hier bij de evaluatie gekozen werd voor “afgesloten met goed resultaat”, dit alsnog met evaluatiestatus “open” opgeslagen, dit is aangepast.
 • Bij klanten die gebruik maken van SSO in combinatie met hun ADFS ontstonden stabiliteitsproblemen als de time-out vanuit ADFS relatief kort was.
 • Trajecten waarbij onder bepaalde voorwaarden automatisch een bericht naar de hogere verantwoordelijke werd verstuurd, werkten niet als hier geen verantwoordelijke was geconfigureerd. Dit is nu opgelost.
 • Bij het overdragen naar een persoon (ipv een afdeling) van een behandeling, werd de melder onterecht geanonimiseerd, dit werkt nu correct.
 • Bij het selecteren van meerdere organisaties vanuit het verbeteranalysescherm, werd vervolgens het meldinganalysescherm geopend, dit is nu rechtgezet.
 • Verschillende lay-out foutjes zijn verholpen

Versie 5.0.1 8/5/2017

We hebben een bug gefikst waardoor het vraagtype tienpunts-schaal weer werkt.

Versie 5.0.0 5/5/2017

Met deze release is de verbetermodule doorontwikkeld. Samen met de update gaan we ook alle klanten die nog de oude verbetermodule gebruiken, in de loop van mei 2017 converteren naar de nieuwe vorm. Dit betekent dus dat hij alles kan, wat de oude verbetermodule ook kon maar daarbovenop veel flexibeler is en alle mogelijkheden kent die de meldroutes ook kennen!

Verder zijn er in deze release de volgende wijzigingen:

 • Het is nu mogelijk om een verbeterplan in een keer bij diverse afdelingen/teams ter info uit te zetten.
 • Het is nu mogelijk om te zoeken op verbeteracties die aan een plan gekoppeld zijn.
 • Het is nu mogelijk om een verbeterplan met alle gekoppelde verbeteracties te printen.
 • Bij het printen van een incidentmelding of een risicoinventarisatie wordt de gekoppelde verbeteractie ook geprint.
 • Het is nu mogelijk om bij periodeselecties een ‘quadrimester’ (4 maanden) te kiezen.
 • Bij de totalen naar afdeling kan nu ook gekozen worden om de vragen uit de behandeling te tonen.
 • Als er een verbeteractie wordt aangemaakt op basis van een knelpunt uit een risicoinventarisatie, dan wordt de tekst van het knelpunt automatisch overgenomen.
 • Bij het exporteren naar csv (totaalanalyse) van zowel meldingen als verbeteracties, worden de nummers van de gekoppelde meldingen en verbeteracties nu ook getoond.
 • Er zat een bug in de totaalanalyse waarbij bij het vergelijken van aantallen meldingen met een voorgaande periode, de voorgaande periode soms veel te veel meldingen toonde.
 • Impact 0 leidde tot rare foutmeldingen, dit is opgelost.
 • Diverse layout aanpassingen in de verbetermodule nieuwe stijl.
 • Diverse kleine bugs

Versie 4.7.0 27/2/2017

 • Een melding kan nu via mijn afhandelingen met de knop “Overdragen” ook overgedragen worden naar personen, i.p.v. alleen naar afdelingen.
 • De validatie voor ingevoerde e-mail adressen is wat vriendelijker geworden, diverse diacrieten worden nu ook toegestaan.
 • Als de beheerder een nieuwe gebruiker aanmaakt of het wachtwoord reset, worden nu de mails die vervolgens verzonden werden, getoond in het menu beheer > e-mail logging.
 • Het op niet actief zetten van een type mail in beheer > mail configuratie wordt nu gehonoreerd.
 • De standaard afzender voor e-mails vanuit het systeeem waar geen specifieke afzender is geconfigureerd, is vanaf nu nu-reply@triasweb.nl of no-reply@triaspect.nl.
 • Onder alle e-mails vanuit het systeem wordt nu een standaard disclaimer weergegeven:
  “Deze e-mail is gegenereerd door een computerprogramma.
  Antwoorden op deze e-mail worden niet gelezen.”
 • De disclaimer kunnen we op uw verzoek uitzetten, of aanpassen.

Versie 4.6.0 29/1/2017

 • TriasWeb is geheel in een nieuw jasje gestoken.
 • U heeft de keuze tussen twee varianten: blokken dan wel balken.
 • Op het Meldplein wordt de langere omschrijving van een traject niet meer via de “lees meer” link getoond maar door de muis boven het blok/de balk van het traject te houden.