RI&E met Pythia

De RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) van Triaspect.

Wat wordt er verwacht van uw organisatie bij een RI&E en welke tools heeft u daarbij nodig? Triaspect ondersteunt u door middel van getoetste RI&E instrumenten met branche-erkenning, persoonlijk advies en workshops, zodat u niet alleen voldoet aan de wettelijke verplichting maar op lange termijn ook kosten bespaart.

Figuur: Pythia, voor het inventariseren, evalueren en verbeteren van de arbeidsveiligheid

Wat is een RI&E?

RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. Ieder bedrijf met personeel is verplicht om risico’s rondom werkomstandigheden te inventariseren en evalueren om indien nodig verbetermaatregelen te kunnen nemen. Thema’s als fysieke belasting, werkdruk en biologische agentia worden in een RI&E getoetst. De verbetermaatregelen moeten worden beschreven in een Plan van Aanpak. Dit alles dient schriftelijk te worden vastgelegd. Een RI&E-document geeft een deskundig overzicht van aanwezige veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico’s voor werknemers en derden en een beschrijving van het Plan van Aanpak om de risico’s te reduceren.

Wat kan Triaspect voor uw organisatie betekenen ten aanzien van de RI&E?

Triaspect helpt zorgorganisaties bij het uitvoeren van een RI&E. Op verschillende onderdelen kunnen wij uw organisatie ondersteunen:

 • Voer zelf uw RI&E uit met behulp van de (in de VVT en GZ) branche-erkende risico inventarisatie- en evaluatiemodules in TriasWeb.

  Ik wil zelf intern de RI&E uitvoeren 

 • Onze hogere veiligheids- en arbo-deskundigen begeleiden uw organisatie bij de gehele uitvoering van de RI&E, volgens de bekende 5 stappen:
  1. Inventarisatie
  2. Evaluatie
  3. Plan van Aanpak
  4. Toetsing
  5. Uitvoeren van de verbetermaatregelen

   Ik wil meer weten over het geheel uitvoeren van de RI&E met ondersteuning 

 • Organisaties in de VVT en GZ-sector met maximaal 25 werknemers kunnen bij Triaspect hun RI&E en Plan van Aanpak maken.

  Ik werk bij een kleine organisatie en wil meer weten over het uitvoeren van een RI&E 


De voordelen en resultaten van de RI&E van Triaspect

 • U maakt gebruik van getoetste RI&E instrumenten met beschikking over branche-erkenning vanuit de VVT en GZ.
 • De RI&E is dynamisch; niet 1 keer in de 4 jaar, maar continu, als vast onderdeel van teamveiligheid.
 • De RI&E is risicogestuurd; teams gaan alleen aan de slag met hun echte risico’s en niet met onnodige vragenlijsten over niet relevante zaken.
 • De RI&E van Triaspect zorgt voor meer kennis en eigenaarschap bij teams om samen met de staf eigen arbeidsrisico’s en -omstandigheden te verbeteren. Eén arbodeskundige die alleen een RI&E uitvoert door 7.000 vragen te beantwoorden is verleden tijd.
 • Voldoen aan de wettelijke verplichting.
 • Persoonlijk advies en begeleiding van onze veiligheids- en arbodeskundige bij het uitvoeren van uw RI&E.
 • De RI&E enerzijds en incidentmeldingen van arbeidsincidenten anderzijds worden gecombineerd en verbeterd in een praktisch en geborgd Plan van Aanpak.
 • Op de lange termijn kan het uitvoeren van de RI&E van Triaspect leiden tot een flinke kostenbesparing doordat verzuim en ongevallen afnemen en de werktevredenheid wordt verhoogd.

Wilt u meer informatie ontvangen over Pythia? Wij sturen het graag naar u toe!

Pythia is het enige erkende instrument in Nederland waarmee u zowel de RI&E kunt doen als incidenten met medewerkers kunt melden. Prospectief en retrospectief in 1 systeem!