Een complete RI&E met Pythia

Pythia bevat nu RI&E-modules waarmee u zelfstandig een RI&E kunt uitvoeren. Deze modules zijn branche-erkende toetsinstrumenten waarmee snel en overzichtelijk de juiste risico’s inzichtelijk worden gemaakt. Op basis van de risico’s wordt getoetst welke maatregelen al genomen zijn en welke maatregelen nog genomen moeten worden. Dit adviesrapport leidt tot een op maat gemaakt en resultaatgericht plan van aanpak om de risico’s te reduceren.

De RI&E-modules in Pythia hebben drie verschillende functies, behorend bij de verschillende stappen van een RI&E. Dit begint bij stap 1, namelijk het inventariseren van risico’s. Vervolgens in stap 2 worden deze geëvalueerd, waarna in stap 3 een Plan van Aanpak wordt gevormd als basis om de risico’s te reduceren.

Inventariseren (stap 1):

  • Werkrisico veiligheidsscan:
   Individuele vragen over werkplek, werkomstandigheden, materialen en apparaten waarmee gewerkt wordt, werkdruk, ongewenst gedrag, BHV, calamiteiten, gevaarlijke stoffen, biologische agentia, geluid, klimaat, arbeidstijden, etc.
  • Gebouwveiligheidsscan:
   Vragen over gebouw, alarmering, terrein, vluchtroutes, lift en trappenhuis, inrichting en gebruikte materialen, apparatuur, blusmiddelen en evacuatiematerialen, etc.
  • Arbo-beleid veiligheidsscan: vragen over agressiebeleid, beleid psychosociale arbeidsbelasting, BHV beleid, verzuimbeleid, beleid voor biologische agentia, beleid fysieke belasting, beleid fysische factoren, beleid t.a.v. werktijden, beleid gevaarlijke stoffen, etc.
  • Optioneel: dagbesteding veiligheidsscan:
   Vragen over gebouw dagbesteding, omstandigheden, apparaten, gevaarlijke stoffen, klimaat, etc.
  • Optioneel: thuiszorg veiligheidsscan:
   Individuele vragen over werkomstandigheden, materialen en apparaten waarmee gewerkt wordt, werkdruk, ongewenst gedrag, BHV, calamiteiten, gevaarlijke stoffen, biologische agentia, geluid, klimaat, arbeidstijden, etc.

Figuur: Voorbeeld van een risicoprofiel van een zorgmedewerker

Evalueren (stap 2)

  • Team RI&E:
   Evaluatie van het risico en de maatregelen die al worden genomen op de volgende thema’s: fysieke belasting, gevaarlijke stoffen, biologische agentie, fysische factoren, vallen, cytostatica, werkdruk, bedrijfshulpverlening, voorlichting en onderricht, grensoverschrijdend gedrag, arbeidstijden, speciale doelgroepen, inrichting arbeidsplaats, alleen werken, calamiteiten, persoonlijke beschermingsmiddelen, machineveiligheid, etc.
  • Optioneel team RI&E dagbesteding:
   Evaluatie van het risico en de maatregelen die al worden genomen op de volgende thema’s: verbranden, beknellen, verdrinken, voetletsel, stoten, snijden, uitglijden/vallen, stof, elektrocutie, klimaat, biologische agentia, lawaai, fysieke belasting, gevaarlijke stoffen, trillingen, machineveiligheid, arbeidsmiddelen, vergiftiging, agressie, bedrijfshulpverlening, voedselveiligheid, etc.

Plan van Aanpak (stap 3)

 • Verbeterplannen:
  De evaluatiefase in TriasWeb toetst welke maatregelen op het moment van toetsing al op orde zijn en geeft aanbevelingen welke maatregelen moeten worden genomen. Deze aanbevelingen en adviezen worden door experts uit de eigen organisatie (denk aan artsen, fysiotherapeuten, hoofd BHV, etc.) samengesteld en zij kunnen er prioritering aan geven. De te nemen maatregelen worden verwerkt in een Plan van Aanpak.
 • Verbeteracties:
  Uit het Plan van Aanpak komen verschillende concrete verbeteracties die vaak persoonsgebonden zijn. Verbeteracties worden gekoppeld aan het plan van aanpak en uitgevoerd en geëvalueerd door de verantwoordelijke voor de verbeteractie. Verbeteracties worden geborgd middels de P-D-C-A cyclus.

Analyseren en rapporteren

Naast alle tools waarmee teams hun eigen RI&E kunnen uitvoeren, bevat Pythia diverse analyse- en rapportagetools waarmee de risico’s binnen de hele organisatie geanalyseerd kunnen worden. Met één klik heeft u een overzicht van alle werkrisico’s binnen de hele organisatie. Tevens brengt Pythia op organisatieniveau overzicht in de maatregelen die goed of juist minder goed worden opgepakt door de teams. Pythia is daarmee een ideaal instrument voor teams, staf én management!