Risicofactor in e-mail TriasWeb

Indien een afhandelaar een melding ontvangt, dan wordt daarover een mail verstuurd. Deze e-mail is aangepast. Er wordt nu vermeld wat het type melding is, wat de status is, wat de datum is van het incident en wat de risicofactor is. Vooral de risicofactor was een grote wens van onze gebruikers, omdat daardoor direct duidelijk is of een melding directe actie behoeft of niet.

NB: samen met deze aanpassing is er ook iets gewijzigd aan de mailstructuur. Meelezers van meldingen krijgen nu slechts één mail wanneer zij als meelezer zijn geselecteerd. Daarmee wordt aangegeven dat er een melding klaar staat bij “Meldingen ter info”. Bij “Meldingen ter info” kunnen de mails vervolgens door de meelezer worden bekeken. Is het niet relevant, dan kan de melding door de meelezer worden verwijderd uit zijn/haar lijst met meldingen ter info. Dit betekent niet dat de melding in heel TriasWeb verwijderd wordt.

 

e-mailstuctuur