Teamdialoog zorgt voor gezonde medewerkers!

IZZ heeft een groot onderzoek uitgevoerd over de effecten van een oplossingsgerichte teamdialoog over werkbeleving en organisatieklimaat. 220 zorgteams deden mee met in totaal 3600 zorgmedewerkers. De resultaten zijn prachtig: Tussen de 10 en 15% van de medewerkers voelt zich minder uitgeput, de kwaliteit van de zorg neemt toe en het verzuim daalt drastisch.

Dit onderzoek bewijst dat het in dialoog gaan over het eigen werk, werkdruk en werkplezier op teamniveau tot een sterke positieve effecten leidt (klik hier voor het onderzoek). De teamdialoog met Pythia Arbo, waarmee de arbeidsrisico’s binnen het team gemeten, besproken en verbeterd worden sluit hier naadloos op aan. En kan daarmee ook een zeer positief effect op uw verzuim, organisatieklimaat en kwaliteit van zorg hebben.