Het Nieuwe Melden

In april 2016 verscheen het boek Het Nieuwe Melden in opdracht van ActiZ. Met de ondertitel: Van een meldcultuur naar een lerende organisatie. In dit boek van Jacques de Bekker wordt de aandacht gericht op een verandering in denken en doen rondom het traditionele melden van incidenten bij meldingscommissies (MIC, MIP, FONA). Een visie op het omgaan met risico’s en incidenten wordt daarin uitgewerkt (TRIAS-model). Daarnaast wordt de noodzakelijke verandering van de rollen van alle betrokkenen in zorgorganisaties toegelicht: medewerkers, teamleiders, locatiemanagers, stafafdelingen en raad van bestuur en directie.

 

Deelnemers Maximaal 12 deelnemers

Informatie aanvragen

Triaspect heeft een speciaal programma ontwikkeld voor zorginstellingen die willen overgaan op Het Nieuwe Melden en de oude meldcultuur willen transformeren tot het leren en verbeteren van risico’s en incidenten. In een workshop van 3 uur bieden wij uw instelling de gelegenheid kennis te nemen van Het Nieuwe Melden. Deelnemers krijgen nieuwe inzichten in hun eigen rol en zullen op een veel doelmatiger manier omgaan met incidenten. Leren en verbeteren staan daarbij centraal. Er wordt gebruik gemaakt van uiteenlopende methodieken, zoals opdrachten voor risico- en incidentanalyse, creatieve werkvormen en praktijkopdrachten. Alle deelnemers ontvangen een exemplaar van het boek, dat als handleiding dient voor de training

Informatie aanvragen