Intern Auditen

Een interne audit is een toetsinstrument om te beoordelen of het kwaliteitsmanagementsysteem in de praktijk tot de gewenste resultaten leidt. Interne audits worden uitgevoerd door eigen medewerkers, liefst vanuit een multidisciplinair team. Zij onderzoeken of er aan de kwaliteitsnormen wordt voldaan, medewerkers zich aan gemaakte afspraken houden en of deze afspraken binnen werkprocessen ook leiden tot een hogere kwaliteit van zorg. Afwijkingen worden hierdoor ontdekt en geanalyseerd. Dit leidt tot praktische aanbevelingen ter verbetering.

NB. Kijk ook eens naar Pythia, onze audit-tool!

Doelgroep Team van nieuwe en/of ervaren interne auditoren; medewerkers die naast hun werk interne auditor zijn of worden.

Deelnemers Maximaal 12 deelnemers

Informatie aanvragen Aanmelden

Een team van interne auditoren maakt kennis met de basisvaardigheden voor intern auditen. Denk aan interviewtechnieken, de attitude van de auditor en het opstellen van de feitenrapportage. Tijdens de praktische training komen de volgende stappen aan bod: voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van audits. De nadruk ligt op het uitvoeren van de audits.

Onze ervaring leert dat interne auditoren veelal hulp kunnen gebruiken bij het doorvragen tijdens audits om tot de verdieping te komen. Het doorvragen naar oorzaken van afwijkingen gebeurt op basis van de Prisma Light methode. Dit is een systematische analyse die inzicht geeft in oorzaken en suboorzaken van de afwijkingen. Inzicht in deze oorzaken is noodzakelijk om tot effectieve verbetermaatregelen te komen.

Daarnaast nemen we tijdens de training het liefst aan de hand van het eigen auditprogramma (planning, onderwerpen en invulling van interne audits) de gehele plan-do-check-act cyclus van het auditen door. De training biedt daardoor tevens een reflectie op het auditproces binnen uw organisatie.

Waarom Triaspect?

  • Deelnemers leren doelgericht doorvragen en de echte oorzaak achter de afwijking te achterhalen met behulp van de Prisma Light methodiek. Objectief en waardeoordeelvrij.
  • Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de werkwijzen en formulieren van uw organisatie. Wij sluiten onze aanpak daar op aan.
  • De training biedt een reflectie op het auditproces binnen uw organisatie, waardoor het auditen zelf ook onderdeel van de verbetering is.

Varianten en opbouw training
De training Intern auditen is er in enkele varianten. De training wordt doorgaans incompany georganiseerd. Maar u kunt ook middels open inschrijving aan deze training deelnemen. De training duurt anderhalve dag: het eerste deel staat in het teken van theorie en praktijkoefeningen omtrent het voorbereiden en uitvoeren van de audit. Het tweede deel gaat in op het doorvragen naar de oorzaken van de gevonden afwijkingen, valkuilen van het auditen en feitelijk rapporteren. Kijk in onze agenda voor de geplande open trainingen. Of klik op de ‘aanmelden’ knop en meld u direct aan.

Leerdoelen

  • Kennismaken met of opfrissen van de kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van interne audits.
  • Versterking van de samenwerking van het team van interne auditoren
  • Doelgericht en goed leren doorvragen met behulp van de Prisma Light methodiek
  • Deelnemers leren elementen van verschillende auditvormen zoals waarderend auditen en toetsend auditen. Deze elementen kunnen door elkaar heen worden gebruikt. Deelnemers worden zich bewust van (te verwachten) knelpunten/valkuilen van intern auditen
  • Evalueren van het bestaande auditproces en hulpmiddelen doorlopen en evalueren
  • Het bestaande auditproces en de huidige hulpmiddelen worden geĆ«valueerd en waar nodig aangescherpt.
  • Er wordt een basis gelegd voor continu verbeteren van het intern auditen

Reflectiegesprek
Onze audittrainer Maud Verheij heeft jarenlange ervaring met de inrichting en uitvoering van verschillende soorten audits. Tijdens de training leert Maud veel over het huidige auditproces binnen uw organisatie en doorziet zij waar verbeterkansen liggen voor dit proces. Ter aanvulling op de training kunt u naderhand een reflectiegesprek met Maud inplannen of op verzoek een reflectieverslag ontvangen ter verbetering van uw interne auditproces met concrete verbeterkansen.

Voor meer informatie over de inhoud van deze training en de mogelijkheden de dagdelen op uw situatie en wensen aan te passen, neem contact met ons op.

Informatie aanvragen Aanmelden