Intervisiedag calamiteitenonderzoek

Zorginstellingen doen er alles aan om goede en veilige zorg te leveren. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen gebeuren er calamiteiten. Een calamiteit moet worden gemeld aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die de zorginstelling dan verzoekt een onderzoek in te stellen. Steeds meer zorginstellingen hebben daarvoor geschoolde onderzoekers in dienst. Zij zijn in staat ernstige incidenten volgens een gestructureerde methode te analyseren en helpen zo hun collega’s bij het leren van incidenten en calamiteiten.

Waarom intervisie?
Gelukkig hebben zorginstellingen niet vaak te maken met calamiteiten. Het analyseren van calamiteiten en incidenten is dan ook geen dagelijks werk voor de onderzoekers. Daardoor kunnen ze de geleerde vaardigheden niet regelmatig in praktijk brengen en doen ze (te) weinig ervaring op om effectief onderzoek te kunnen doen.

Als we zorginstellingen begeleiden bij hun calamiteitenonderzoek zien we dat het belangrijk is om regelmatig een onderzoek te doen. Zo bouwt de onderzoeker ervaring op en oefent hij de vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van het onderzoek en het maken van rapportages. Ook merken we dat onderzoekers behoefte hebben aan het uitwisselen van ervaringen. Daarom organiseren we intervisiebijeenkomsten waarin onderzoekers van verschillende zorginstellingen elkaars (door de inspectie afgesloten) rapportages bespreken. De bijeenkomsten worden begeleid door één of meerdere onderzoekers van Triaspect.

Doelgroep Geschoolde onderzoekers die minimaal één calamiteitenonderzoek hebben uitgevoerd

Deelnemers Maximaal 12 deelnemers

Informatie aanvragen Aanmelden

De intervisiebijeenkomsten zijn bedoeld voor onderzoekers die minimaal één calamiteitenonderzoek hebben uitgevoerd. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze

  • een geanonimiseerde rapportage inbrengen
  • informatie uitwisselen
  • actief deelnemen

De eerstvolgende intervisiebijeenkomst vindt plaats op donderdag 13 september 2018  te Zeist (9.30 tot 13.00 uur). We eindigen de ochtend met een informele netwerklunch. De bijeenkomst wordt verzorgd bij Hotel Oud London te Zeist. Voor deze bijeenkomst bestaat een minimaal aantal deelnemers van 8 personen.

Kosten
€ 195,- per persoon, BTW-vrij,  inclusief lunch.

 

Informatie aanvragen Aanmelden