Lean Management

U heeft de laatste tijd vast wel gehoord van Lean Management. Steeds meer congressen in de zorg worden besteed aan dit schijnbare tovermiddel. Om de kosten en de kwaliteit van zorg in de hand te houden, moet er continu gekeken worden naar waarde en verspilling in het werkproces. Lean wordt steeds meer gehanteerd als basis voor continue verbetering binnen teams en organisaties. Het is hierbij van belang dat teams:

  • Op de waarde van de patiënt/cliënt gericht zijn;
  • Werk dat geen waarde toevoegt elimineren;
  • Bottlenecks in beeld krijgen en verhelpen;
  • Een goede flow in hun proces krijgen;
  • “Een staat van perfectie” bereiken en behouden waarin kwaliteit en kosten worden geoptimaliseerd.

Teams en verbeteren zijn kernbegrippen voor Triaspect. Vandaar dat we ook, vanuit onze ervaring met kwaliteit en veiligheid, de stap hebben gemaakt naar het werkproces zelf. Hiervoor hebben we een leanmodule ontwikkeld waarmee teams en leidinggevenden hun werkprocessen dagelijks kunnen monitoren op faalkosten en verspilling. Hierdoor ontstaat een concreet beeld van de bottlenecks, de oorzaken van verspilling en daarmee de mogelijkheden tot verbetering. Onze “Lean Team Tools” zijn direct ondersteunend aan het verbeterproces en leanmanagement.

Doelgroep Medewerkers in de zorg die het LEAN-principe willen ontdekken en toepassen

De module is een combinatie van een meldtegel op het meldplein en een leanrapportage. Hiermee worden op teamniveau leerzame verspillingen en verstoringen in beeld gebracht. Is er iets uit de hand gelopen, start het leanmeldproces. De melding duurt gemiddeld vijf minuten. Vijf minuten als basis voor continue verbetering; een kleine investering zou je zeggen!

Wij hebben middels een aantal pilots een aanpak ontwikkeld met die een korte tijdsinvestering een maximaal effect heeft.

Tijdens 3 workshops van 2,5 uur gaan we in op:

  • het hoe, wat en waarom van lean in de zorg. Het team leert ook verspillingen te registreren in Triasweb
  • het analyseren van de meldingen en het opstellen van verbeteracties
  • het monitoren en borgen van het verbeterproces

Naast het implementeren van de module kan Triaspect ook ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van een verbeterklimaat binnen de teams en het hanteren van verschillende verbetermethodieken zoals PRISMA en Ishakawa.