Melden en afhandelen

Nieuwe medewerkers instrueren? Alle kennis over TriasWeb opfrissen? Hoewel onze producten heel gebruiksvriendelijk zijn, kan het soms wenselijk zijn om (nieuwe) medewerkers te instrueren in het melden en afhandelen van (bijna-)incidenten, risico’s, verbetervoorstellen en andere meldingen. De instructie melden en afhandelen is tevens een goede eerste stap op weg naar een cultuurverandering van een meldcultuur naar een verbetercultuur. Naast de praktische instructie wordt er ook aandacht besteed aan Het Nieuwe Melden.

Doelgroep Gebruikers van TriasWeb

Deelnemers Maximaal 12 deelnemers

Doel
Deze instructietraining staat in het teken van Het Nieuwe Melden. Deelnemers kunnen na de training een melding maken, een melding afhandelen en een melding opvolgen met een verbeteractie. Tevens leren zij meer over de visie van Het Nieuwe Melden en hoe TriasWeb een verbetercultuur ondersteunt.

Duur en locatie
Deze instructie duurt maximaal 3 uur en wordt bij uw organisatie incompany verzorgd.