PRI-Light (prospectieve risico-analyse)

Zorginstellingen dienen op basis van incidentmeldingen de belangrijkste risico’s te identificeren zodat ze met zogenoemde retrospectieve risicoanalyses soortgelijke incidenten in de toekomst kunnen voorkomen. Hiervoor wordt vaak de PRISMA-methode gebruikt.

Doelgroep Aandachtsvelders kwaliteit & veiligheid, leidinggevenden, meldingscommissies en kwaliteitsfunctionarissen

Deelnemers Maximaal 12 deelnemers

Prospectief worden instellingen ook geacht actief te zijn om risicovolle processen te inventariseren, te analyseren en te komen tot preventieve maatregelen. Hiervoor zijn verschillende methodieken beschikbaar zoals SAFER en HFMEA. Het achterliggend doel is het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Het uitvoeren van een HFMEA-analyse in een instelling is vaak een tijdrovende worsteling. Onze risicoinventarisatie methode geeft u praktische handvatten voor een efficiëntere en effectievere uitvoering en vergroot het inzicht in risico’s binnen teams op de werkvloer.

Triaspect heeft een Prospectieve Risico Inventarisatie LIGHT (PRI Light) aanpak ontwikkeld waarin de essentie van de HFMEA- en SAFER-methode op een aantal onderdelen sterk is vereenvoudigd en naar de praktijk vertaald. Light is niet alleen de benaming voor eenvoud en ‘gezond boeren verstand’, maar ook voor het laag in de organisatie op teamniveau medewerkers vertrouwd maken met de basisprincipes van methodes om risico’s te herkennen en passende maatregelen te nemen. Daarmee kunnen die risico’s adequaat weggenomen of beheerst worden.