Prisma Light

De Prisma Light methode is een systematische analyse die inzicht geeft in de oorzaken en suboorzaken van (bijna-)incidenten. Bij Prisma Light gaat men de mogelijke oorzaken van het incident aanwijzen met behulp van een analyseschema. Dit laatste houdt in dat nader gedefinieerd wordt welke organisatorische, technische, medewerker en cliënt-/patiëntgerelateerde basisoorzaken een rol speelden op het moment dat het incident ontstond. Inzicht in deze oorzaken leidt tot effectieve verbetermaatregelen. Het is onze visie dat het meeste geleerd kan worden wanneer de analyse van een incident of risico door medewerkers zelf gebeurt, met hun leidinggevende en teamgenoten. De Prisma Light methode is dan ook toegankelijk en toepasbaar voor alle medewerkers.

Doelgroep Aandachtsvelders kwaliteit & veiligheid, leidinggevenden, meldingscommissies en kwaliteitsfunctionarissen

Deelnemers Maximaal 12 deelnemers

Informatie aanvragen Aanmelden

Iedere zorgorganisatie is verplicht om zicht te hebben op incidenten en risico’s binnen de eigen organisatie om op effectieve wijze verbetermaatregelen te kunnen nemen. Dit begint met het in kaart brengen van incidenten en risico’s door veilig te melden. Deze meldingen van (bijna-)incidenten moeten systematisch geanalyseerd worden en leiden tot aantoonbare verbetering van zorg. De Inspectie voor de gezondheidszorg (hierna inspectie) toetst op deze richtlijnen.

In de Prisma Light methode is de essentie van de originele PRISMA-methode op een aantal onderdelen sterk vereenvoudigd en naar de praktijk (per sector) vertaald. Tenslotte gaat het er om de oorzaken te achterhalen van ongewenste voorvallen en hoe de gevonden risico’s te reduceren. Prisma Light is daarnaast een praktische methode om binnen teams te gebruiken. In het boek Het Nieuwe Melden, geschreven in opdracht van ActiZ, is deze nieuwe opzet opgenomen. In het boek Volgende Keer Beter is de Prisma Light methode beschreven volgens een stappenplan en dit is tevens het naslagwerk bij deze training.

Varianten
De training Prisma Light is er in enkele varianten. De training wordt doorgaans incompany georganiseerd. Maar u kunt ook middels open inschrijving aan deze training deelnemen. De training duurt anderhalve dag: de eerste dag staat in het teken van de theorie en oefeningen. De terugkomdag, is een halve dag waarin wordt besproken en gepresenteerd hoe de methodiek in uw eigen praktijk werkte. Kijk in onze agenda voor de geplande open trainingen. Of klik op de ‘aanmelden’ knop en meld u direct aan.

Accreditatiepunten
De training Prisma Light van Triaspect is een geaccrediteerde training. Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen deskundigheidsbevorderende accreditatiepunten krijgen bij het volgen van onze Prisma Light training.

Onafhankelijke voorzitter calamiteitenonderzoek
Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg zijn verplicht om een externe voorzitter aan te stellen bij het onderzoeken van een calamiteit. Dit om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen. Triaspect heeft ervaren onafhankelijke voorzitters met medische en bestuurlijke  achtergrond die uw calamiteitenonderzoek  kunnen begeleiden

Informatie aanvragen Aanmelden

Open training Prisma Light

Een fijne training die goed aansluit op de verschillende werkvelden. Er zijn deelnemers uit verschillende werkgebieden zijn, dat is extra leerzaam. De training heeft een logische opbouw en er is een goede balans tussen theorie en praktijk. De trainster was deskundig, speelde goed in op groep en gaf voldoende ruimte voor eigen inbreng.

Deelnemer aan de open training op ons kantoor, De open trainingen worden regelmatig georganiseerd, kijk in onze agenda voor data.

Lijn5

De training was gestructureerd door een goede opbouw. Er was genoeg ruimte voor vragen en de trainster was goed in staat om in te spelen op het groepsproces. Inhoudelijk was het een goede training, waarmee we veel geleerd hebben in korte tijd.

Deelnemer aan de training Prisma Light, Onze Prisma Light-methode is ontwikkeld in samenwerking met Actiz en biedt praktische handvatten voor een prisma-analyse. Kijk voor meer informatie op de pagina over Prisma Light.