Rapporteren bij calamiteitenonderzoek

Het maken van een rapport nadat een calamiteit heeft plaatsgevonden blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn. Calamiteiten moeten onderzocht worden om de oorzaken te achterhalen en de kwaliteit en veiligheid van zorg te kunnen verbeteren. Het rapport over het onderzoek dient te voldoen aan de voorwaarden die de inspectie heeft gesteld.

In deze workshop is het maken van een goede rapportage door de onderzoekscommissie het aandachtsgebied. De workshop sluit aan op de Prisma Plus Training en gaat uit van de prisma-methode. Deelnemers leren een correcte, feitelijke rapportage voor de IGJ of voor een intern onderzoek op te stellen.

Doelgroep calamiteitenonderzoekers die belast zijn met het opstellen van de rapportage voor IGJ

Deelnemers Maximaal 8 deelnemers

neem contact op Aanmelden

De workshop rapporteren is ontwikkeld om deelnemers te leren een rapportage op te stellen die kort en bondig een beschrijving geeft van het onderzoek dat is uitgevoerd. Aandacht wordt besteed aan het feitenrelaas, de beschrijving van de bevindingen, de conclusies en verbetermaatregelen. Aan de hand van een praktisch format, worden deelnemers begeleid bij het opstellen van de rapportage. De prisma methode wordt als uitgangspunt gebruikt. Tijdens de workshop wordt aandacht besteed aan de voorwaarden voor een goede rapportage. Er wordt uitleg gegeven over de eisen die de inspectie stelt aan onderzoek en rapportage. Daarnaast worden diverse praktische oefeningen aangeboden waarmee de deelnemer zijn rapportage vaardigheden kan trainen. Ook aan uw terugreis is gedacht, u ontvangt een lekker lunchpakket aan het einde van de training.

Varianten

De workshop is er in enkele varianten. De training wordt voornamelijk incompany georganiseerd en duurt een dagdeel (halve dag). Bij voldoende animo kunnen wij ook een open training organiseren, indien u hierin interesse heeft, neem dan contact op met het secretariaat. Indien gewenst kan de workshop worden aangevuld met ‘training on the job’ of supervisie tijdens het opstellen van een rapportage voor de IGJ. Kijk in onze agenda voor de geplande open trainingen.

Onafhankelijke voorzitter calamiteitenonderzoek
Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg zijn verplicht om een externe voorzitter aan te stellen bij het onderzoeken van een calamiteit. Dit om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen. Triaspect heeft ervaren onafhankelijke voorzitters met medische en bestuurlijke  achtergrond die uw calamiteitenonderzoek  kunnen begeleiden

neem contact op Aanmelden