Prisma Plus

Indien er een calamiteit heeft plaatsgevonden dient dit gemeld te worden bij de Inspectie voor de gezondheidszorg. Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt/cliënt van de instelling heeft geleid. Calamiteiten moeten onderzocht worden om de oorzaken te achterhalen en de kwaliteit en veiligheid van zorg te kunnen verbeteren.

De Prisma-methode is een systematische analyse die inzicht geeft in de oorzaken en suboorzaken van (bijna-)incidenten. Hierbij worden mogelijke oorzaken van het incident aangewezen met behulp van een analyseschema. Dit laatste houdt in dat nader gedefinieerd wordt welke technische, organisatorische, menselijke en patiënt-/cliëntgerelateerde basisoorzaken een rol speelden op het moment dat het incident ontstond. Inzicht in deze oorzaken leidt tot effectieve verbetermaatregelen. De Prisma Plus training is het vervolg op de Prisma Light training en gaat verder dan het analyseren van een calamiteit. Nu wordt er dieper ingegaan op de onderdelen van de Prisma-methode en komen ook de wettelijke kaders en richtlijnen uitgebreid aan bod.

Doelgroep Calamiteitenonderzoekers in de Nederlandse Gezondheidszorg (reeds Prisma Light gevolgd of ervaring opgedaan op dit gebied)

Deelnemers Maximaal 12 deelnemers

Informatie aanvragen

Triaspect heeft de training Prisma Plus voor calamiteitenteams- of medewerkers ontwikkeld om deelnemers te leren een calamiteit te onderzoeken met behulp van een combinatie van de Prisma & SIRE methodiek. Aan de hand van een praktisch format, volgens de meest recente richtlijnen van de inspectie, worden deelnemers begeleid bij elke stap van het onderzoeksproces. Ten opzichte van de training Prisma Light wordt er in de training Prisma Plus extra aandacht besteed aan de opzet en de voorbereiding van het onderzoek, reconstructie, tijdlijn, interviewtechnieken en het vastleggen van het onderzoek in een rapportage. Het boek Volgende Keer Beter zal als naslagwerk worden gebruikt.

Varianten
De training Prisma Plus is er in enkele varianten. De training wordt doorgaans incompany georganiseerd en duurt één hele dag. Daarnaast zullen er in 2018 intervisiebijeenkomsten worden georganiseerd op ons kantoor in Nijmegen, hierover volgt later meer informatie.

Onafhankelijke voorzitter calamiteitenonderzoek
Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg zijn verplicht om een externe voorzitter aan te stellen bij het onderzoeken van een calamiteit. Dit om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen. Triaspect heeft ervaren onafhankelijke voorzitters met medische en bestuurlijke  achtergrond die uw calamiteitenonderzoek  kunnen begeleiden

 

Informatie aanvragen

Carante Groep

De deelnemers zijn erg enthousiast over de inhoud van de training, goed opgezet en kwaliteit van de inhoud ook goed.

Daarbij ook een goede trainer met veel kennis en expertise bovendien in  staat om dit over te brengen aan de deelnemers

Opleidingscoördinator over de trainingen voor calamiteitenonderzoekers, Enkele andere organisaties waar de Prisma Plus training is gegeven zijn: Leger des Heils, de Lelie Zorggroep en DrieGasthuizenGroep.