Volgende Keer Beter

In 2011 verscheen namens ActiZ het boek Het Nieuwe Melden, waarin voor teams, teamleiders, locatiemanagers, stafafdelingen en directies hun rol en verantwoordelijkheid wordt uitgewerkt ten aanzien van kwaliteit, veiligheid, risico’s en incidenten.Veel zorginstellingen hebben de afgelopen jaren kennis gemaakt met het analyseren van incidenten met de PRISMA-methode. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg vraagt in geval van calamiteiten om deze goed te analyseren.

Doelgroep Teamleiders uit de intra- en extramurale zorg

Samen met een aantal lid instellingen heeft ActiZ, ondersteund door Triaspect, de PRISMA-methode vereenvoudigd. De laatste tijd verschuift de focus steeds meer van incidenten naar risico’s. Ook voor het inventariseren en analyseren van risico’s zijn allerlei methoden, vaak samengevat met de afkorting PRI: Prospectieve Risico Inventarisatie. Maar net als met PRISMA zijn die methoden vaak omslachtig en ingewikkeld.

Triaspect heeft beide methoden samengebracht in een combinatietraining met als titel Volgende Keer Beter. Deze training is bedoeld voor teamleiders uit de intra- en extramurale zorg. Zij worden in de gelegenheid gesteld om in 2 bijeenkomsten (met een tussenliggende periode van enkele weken) inzichten op te doen en vooral vaardig te worden in het praktisch analyseren van incidenten en risico’s. Simpel en snel, ‘light’ dus, waar deelnemers direct mee aan de slag kunnen in hun werksituatie.

Varianten

De training Prisma Light is er in enkele varianten. De training wordt incompany in samenwerking met Actiz-leden georganiseerd. Maar u kunt ook middels open inschrijving aan deze training deelnemen. Er staan nog geen open trainingen gepland, indien u interesse heeft kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Accreditatiepunten
De training Prisma Light van Triaspect is een geaccrediteerde training. Verpleegkundigen, verzorgenden en artsen kunnen deskundigheidsbevorderende accreditatiepunten krijgen bij het volgen van onze Prisma Light training.

Onafhankelijke voorzitter calamiteitenonderzoek
Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg zijn verplicht om een externe voorzitter aan te stellen bij het onderzoeken van een calamiteit. Dit om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen. Wij kunnen u helpen bij het vinden van een onafhankelijke voorzitter die uw calamiteitenonderzoek kan begeleiden.