Werkrisicoscan en TeamRI&E

Wat betekenen de verhoogde risico’s die zichtbaar zijn in de werkrisicoscan? Wat is een TeamRI&E en hoe toets je welke knelpunten er zijn en welke verbetermaatregelen er dus nog genomen moeten worden? Dat en meer leer je tijdens de instructie over de werkrisicoscan en TeamRI&E

Doelgroep Pythia RI&E gebruikers

Deelnemers Maximaal 10 deelnemers

Met deze instructie kan het team een eigen RI&E uitvoeren en een eigen plan van aanpak opstellen.