Door ziekteverzuim lekt een half miljard euro weg uit de zorg

Steeds meer medewerkers werkzaam in zorginstellingen zitten ziek thuis met klachten veroorzaakt door werkdruk (Trouw, 21 feb 2018). Daardoor ontstaat een capaciteitsprobleem op de werkvloer dat ook weer werkdruk veroorzaakt bij de werkende collega’s. Het maakt ook steeds duidelijker hoe groot de winst is die er te behalen is binnen zorgorganisaties als werkrisico’s goed aangepakt worden. Wat ons betreft is het team hier de sleutel voor; samen aan de slag om de eigen werkveiligheid en omstandigheden te verbeteren.

Triaspect biedt met Pythia RI&E een pragmatisch hulpmiddel voor teams dat het verbeteren van werkveiligheid actief ondersteunt. En dat kan leiden tot flinke kostenbesparing!!